Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127) *– Trương Thế Bạch.

ĐK. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con.

1. Phúc thay những bạn biết tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người, công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) *– Trương Thế Bạch.

ĐK. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa toàn diện, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

2. Lòng kính Chúa vẹn toàn còn mãi muôn năm. Vì lòng Chúa chân thật phán quyết công minh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 32) *– Trương Thế Bạch.

*
ĐK. Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi xuống cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

1. Vì lời Chúa là lời thật luôn chân chính, bao việc Chúa làm rất diệu kỳ và đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh, điều chính trực, khắp trên địa cầu dư đầy ân sủng của Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) – Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.

1. Những điều tôi đã nghe từ tổ tiên, đã thuật lại cho đời chúng tôi hay, để kể lại cho thế hệ sau này, là lời khen ngợi quyền Chúa uy hùng. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 129 – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 10B Thường Niên.
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu lạy Chúa con kêu lên Ngài, Lạy Chúa! Xin nghe tiếng tôi kêu cầu, dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng con kêu cầu. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 144 – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 17B Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê.

1. Hãy ca khen công cuộc của Chúa và thánh nhân của Ngài chúc tụng, thiên hạ hãy cùng Chúa tôn vinh, và hãy tôn thờ quyền phép của Người. Tiếp tục đọc

Bánh ban bởi Trời (Ga. 6) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 18B Thường Niên.
*
ĐK. Bánh ban bởi trời ban tặng cho ta, ai tin vào Chúa chẳng hề khát khi nao, ai đến với Ngài không hề đói bao giờ.

1. Ngày xưa man na nuôi người dân sống giữa sa mạc. Rầy nay Ta ban bánh nuôi người trần gian hôm nay. Thần lương thiêng liêng bánh bởi trời ban cho người, ai đến với Ngài thì được sống vĩnh viễn muôn đời, ai kính tin Ngài thì chẳng đói chẳng khát bao giờ. Tiếp tục đọc

Đàn chiên bơ vơ (Mc. 6) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 16B Thường Niên.
*
1. Chúa thương bao người khi họ đang bơ vơ, không biết đi về đâu, đàn chiên không người chăn. Chúa đã thương ghé mắt thương tình, ánh mắt thương yêu vỗ về, động lòng thương Chúa khuyên bao điều, Chúa mãi tuôn ban nguồn thánh ân.

ĐK. Đời sống con có Chúa giữ gìn, được nghỉ ngơi bên Chúa muôn đời. Xin Chúa thương cho đời chúng con, thêm sức sống vươn lên mỗi ngày. Tiếp tục đọc

Niềm tin vững vàng (Mc. 6) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 14B Thường Niên.
*
1. Chúa thật đơn sơ vì Chúa quá bình thường, vì Chúa quá thân quen, thấy Chúa nghèo hèn không hơn gì ai đâu. Thế nên ai cũng không tin, ai cũng coi thường, chẳng biết Chúa đây Vua trời, Chúa cả cao vời đến đây cứu đời.

ĐK. Xin cho con niềm tin vững vàng, sống kiên cường sáng ngời tin yêu. Xin thương con củng cố đức tin, để con được trọn đời tin yêu. Tiếp tục đọc

Chạm vào Chúa (Mc. 5) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 13B Thường Niên.
*
1. Bà góa bệnh khó bao năm qua đau buồn vương sầu, đã chữa khắp nơi nhưng không lành, bà tìm thầy chạy thuốc bao năm, biết bao tiền bạc bà đã hết sạch, bà tự nhủ chạm vào áo Chúa thôi, miễn sao tôi chạm đến áo Người thì sẽ được lành.

ĐK. Lòng tin con đã cứu chữa con, hỡi con con hãy về đi, về bình an hãy vững tin vào, vào tình thương Thiên Chúa quyền năng. Tiếp tục đọc

Biển sóng lặng yên (Mc. 4) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 12B Thường Niên.
*
1. Thuyền đời muôn sóng gào bao cơn giống tố, sóng xô lấp biển khơi, dù cho đồi núi sống sâu, thuyền con nguyện lướt xa khơi, bởi vì có Chúa dìu đưa. Có Ngài thuyền đời con vươn tới bến biển sóng lo chi, có Ngài thuyền đời con vui lướt sóng về bến an vui.

ĐK. Nhờ có Chúa biển sóng lặng yên thuyền vẫn êm xuôi vượt khơi thoát trùng. Thương con Ngài ở bên con, cho đời con luôn vững bước, đưa thuyền tới nơi bình an. Tiếp tục đọc

Nước của Chúa (Mc. 4) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 11B Thường Niên.
*
1. Nước của Chúa giống như người kia đã gieo hạt vào đất, đất làm hạt giống nẩy sinh và mọc lên thế nào chẳng hay. Nước của Chúa cũng giống như gieo hạt cải, dù bé nhỏ nhưng khi mọc lên những cành cây to đến nỗi chim trời có thể nương thân.

ĐK. Cho con nên hạt giống tình yêu, mang yêu thương xây dựng Nước Chúa. Xin Nước Chúa ngày càng lớn lên, cho Giáo Hội mở rộng khắp nơi. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 103 – Trương Thế Bạch.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
*
ĐK. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt thế gian.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, Ngài quá (ư) vĩ đại. Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như là áo khoác. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 46 – Trương Thế Bạch.

Lễ Thăng Thiên.
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hát vang ca mừng Thiên Chúa, Hãy ca mừng Thượng Đế trong tiếng reo vui. Vì Người là Đấng tối cao khả úy, Người là Đại Đế trên khắp gian trần. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 97 – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 6B Phục Sinh.
*
ĐK. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên muôn việc ôi thật huyền diệu, cánh tay của Người đã đem lại chiến thắng vinh quang, cùng với cánh tay luôn thánh thiện trung tín của Người. Tiếp tục đọc

Bình an cho các con (Lc. 24) – Trương Thế Bạch.

Thánh ca Tin Mừng (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
*
1. Giữa lúc môn đệ bồi hồi, Chúa hiện ra đứng giữa mọi người, Thầy đây đừng sợ bình an cho các con. Nhưng mọi người bối rối sợ lo, tưởng mình vừa nhìn thấy ma, trong lòng lo nghĩ vu vơ, nhưng rồi bỡ ngỡ mừng vui.

ĐK. Hãy sờ mà xem Thầy đây các con đừng sợ, Thầy đây Thầy đã sống lại, từ cõi chết Thầy đã sống lại. Hãy loan truyền làm chứng Tin Mừng. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 4 – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 3B Phục Sinh
*
ĐK. Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa, trên con người chúng con.

1. Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con. Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con kêu cầu. Tiếp tục đọc