Phép lạ – Tuấn Khanh (B)

Rồi một hôm chợt  nghe lặng im phố vắng tênh
Rồi mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao
Tiếp tục đọc

Advertisement