Tiếng gió xôn xao – Tường Văn

Gió vẫn hát thì thầm
Đến bên tôi như thật gần
Gió muốn nói điều gì tha thiết
Gió vẫn nhắc một người
Đã ra đi không trở lại
Nỡ mất chuyện tình không thể quên

Tiếp tục đọc