Ta ra trận hôm nay – Văn An

Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận
Chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước
Lời nước non như càng giục giã lòng ta
Băng qua muôn núi ngàn sông rộn vui tiếng ca
Tiếp tục đọc

Advertisements

Thu tàn – Văn An & Vũ Nhân

Bao lá rơi mùa thu héo tàn
Xao xuyến chi mùa thu thương nhớ
Lòng nhủ lòng người trai tha hương
Đây năm tháng nước mây lờ trôi

Tiếp tục đọc

Nhịp cầu nối những bờ vui – Văn An & Phan Văn Từ

Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta
Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo
Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo
Nhịp cầu nối những bờ vui

Anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối
Anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu
Anh nối nhớ thương bằng những  nhịp cầu

Tiếp tục đọc