Tình em biển rộng sông dài – Thông Đạt (Văn Giảng)

tiếng hát: Quang Lê

Hòa bình ơi! Tình yêu em như sông biển rộng
Tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tát cạn biển đông
Hòa bình ơi ơi hòa bình ơi sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông
Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, sao em nỡ lòng

Tiếp tục đọc

Advertisement

Có thế thôi – Thông Đạt / Văn Giảng

tiếng hát: Quang Linh

Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ
Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em, tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đừng trách người ơi cuộc sống nổi trôi
Bóng mê đưa đường tôi xa người
Giờ trở về đây để tìm em, em đã lấy chồng.

Tiếp tục đọc