Các anh đi – Văn Phụng & Văn Khôi

Các anh đi – Văn Phụng & Văn Khôi
thơ: Hoàng Trung Thông 

tiếng hát: Hà Thanh

Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi
Các anh đi đến bao giờ trở lại
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông
Làng tôi nghèo nho nhỏ ven sông
Gió bấc lạnh lùng thồi vào mái rạ
Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả
Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi

Tiếp tục đọc