Nào ký thác – Mồng Một Tết (Tv. 36) *- Viết Chung.

ĐK. Nào ta ký thác đường đời cho Chúa. Vì chính Ngài giải thoát cứu nguy.

1. Hãy tin tưởng và thực thi điều lành, ở trong Thiên Chúa là được sống bình yên. Hãy lấy Chúa làm niềm vui và hạnh phúc, Ngài sẽ cho được chỉ phí toại lòng.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ – Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Viết Chung.

ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi là Đức Chúa, Đấng tác thành, tác thành trời đất muôn loài.

1. Xin Chúa luôn giữ gìn, đừng để tôi lỡ chân trật bước. Đấng quan phòng là Is-ra-el, lỡ nào chợp mắt ngủ quên.
Tiếp tục đọc

Ánh tôn nhan (Tv. 66) *- Viết Chung.

Lễ Mẹ Thiên Chúa.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin xót thương con và chúc lành cho chúng con.

1. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời. Cho trần gian biết đường lối Chúa. Muôn dân nước biết ơn Ngài cứu độ, biết ơn Ngài cứu độ. Tiếp tục đọc

Xin chúc lành (Tv. 66) *- Viết Chung.

Lễ Mẹ Thiên Chúa.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin Ngài thương đến và chúc lành cho tất cả chúng con.

1. Xin khoan dung nhìn đến chúng con. Ơn cứu độ của Ngài muôn nước sẽ tỏ tường. Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Độ. 2 (Tv. 95) *- Viết Chung.

Giáng Sinh – Lễ Đêm.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hỡi toàn thể muôn loài hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Cùng chúc tụng Danh Chúa thôi.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Độ (Tv. 95) *- Viết Chung.

Giáng Sinh – Lễ Đêm.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên nào, hát lên nào một bài ca mới hỡi toàn thể nhân trần. Hãy ca mừng Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Ân nghĩa Chúa (Tv. 88) *- Viết Chung.

Lễ Vọng Giáng Sinh.
*
ĐK. Ân nghĩa Chúa con xin ca tụng muôn đời. Con xin ca tụng muôn đời.

1. Qua muôn thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành của Chúa. Vì Ngài đã hứa Tình thương của Ta bền vững luôn luôn. Trên cõi trời xanh Ta thiết lập lòng trung tín.
Tiếp tục đọc

Ca tụng tình thương (Tv. 88) *- Viết Chung.

Lễ Vọng Giáng Sinh.
*
ĐK. Tình thương Chúa con ca tụng luôn mãi. Con ca tụng muôn đời.

1. Lời kết giao từ bấy lâu Chúa giữ trọn với dân của Chúa. Ngài cất cao và chắt chiu đầy quý mến thương yêu.
Tiếp tục đọc

Phục hồi dân Chúa (Tv. 79) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Xin phục hồi dân Chúa. Xin tỏ hiện Thánh nhan. Và tặng ơn cứu rỗi cho nhân loài.

1. Lạy Đấng chăn chiên nhân hiền xin Chúa hiển linh. Và tỏ rõ quyền năng giải phóng cho trần gian.
Tiếp tục đọc

Nguyện Thánh Nhan (Tv. 79) – Viết Chung.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa xin hồi phục dân Ngài. Nguyện Thánh Nhan chiếu dọi để cứu độ bầy tôi.

1. Lạy mục tử nhà Is-ra-en. Xin lắng nghe. Ngài ngự trên các thần hộ giá. Xin hiển linh khơi dậy uy dũng đến cùng chúng tôi.
Tiếp tục đọc

Nào reo vui (Is. 12) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Nào reo vui ca múa hỡi Si-on, hỡi Si-on. Vì giữa ngươi hiện diện Đức Chúa vĩ đại uy hùng.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh tôi và khúc nhạc tôi ca là Chúa. Đấng cứu độ tôi, cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Vĩ đại thay (Tv. 125) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
*
ĐK. Vĩ đại thay việc Chúa đã làm cho tôi. Lòng tôi như thấy chứa chan niềm vui.

1. Khi tù nhân Si-on được Chúa đưa về. Ta tưởng như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói. Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Ôi lạ lùng (Tv. 125) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
*
ĐK. Việc Chúa làm ôi lạ lùng vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa niềm vui.

1. Khi tù nhân Si-on được Chúa đưa về. Ta tưởng như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói. Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Con nâng hồn lên (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên tới Chúa.

1. Lạy Chúa xin chỉ đường đi lối bước và dìu dắt con theo chân lý của Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin chỉ dạy (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Con vươn hồn lên tới Chúa. Con vươn hồn lên tới Ngài.

1. Xin chỉ dạy con đường đi và chân lý Chúa. Vì Chúa là Thiên Chúa chúng con mến yêu kính thờ.
Tiếp tục đọc

Đường nẻo Chúa -2 (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài, lòng con hướng về Ngài.

1. Đường nẻo Chúa xin dạy cho con, hướng đi theo chân lý vĩnh hằng. Vì chính Ngài là Thiên Chúa Đấng cứu độ của con, Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Đường nẻo Chúa (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lòng con hướng lên Ngài ôi lạy Chúa. Lòng con hướng lên Ngài ôi lạy Chúa.

1. Đường nẻo Ngài xin Chúa dạy cho con. Đưa con đi trong chân lý của Ngài. Vì lạy Chúa Ngài là Đấng cứu độ. Đấng cứu độ của con.
Tiếp tục đọc