Dâng lời khen ngợi (Đn. 3) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A.
*
ĐK. Xin dâng lời khen ngợi, khen ngợi, khen ngợi, khen ngợi suy tôn muôn đời.

1. Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Micae Hồ Đình Hy-1 (22.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy. Chẳng màng lợi danh, niềm tin ông vững vàng. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy. Là người công giáo, tôi không bao giờ bỏ đạo.

1. Là quan Thái bộc hưởng nhiều bổng lộc có lần sa ngã đôi phen. Chuộc lại lỗi lầm, ông làm nhiều việc thiện. Cầu xin Thiên Chúa thứ tha tội lỗi mình.
Tiếp tục đọc

Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan (26.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Được ơn Chúa gọi. Cha Gio-an Đoàn Trinh Hoan đã dâng mình cho Chúa. Phục vụ đắc lực trong trách vụ linh mục. Cha đi coi xứ.

ĐK. Dưới bóng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Cha Gio-an Đoàn Trinh Hoan đi theo con đường khổ giá. Noi gương Chúa Ky-tô. Lời Thánh Phao-lô. Tuân hành ý Chúa ban cho.
Tiếp tục đọc

Thánh Mátthêu Nguyễn Văn Phượng (26.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng hành nghề lang y. Giúp người đau ốm. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng. Ông trùm họ đạo siêng năng, xức dầu, mang của ăn đàng.

ĐK. Chuyện phải chết vì đạo tôi sẵn sàng. Tôi không chối đạo vì tôi là người công giáo. Sống đức tin sống chứng nhân dù chết tôi luôn sẵn sàng.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (28.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh xưa có lần là một tay ngang tàng. Tính khí chàng thật hùng dũng hiên ngang, giao du người lường gạt, không trong sáng.

ĐK. Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh. Tin Mừng luôn bừng cháy trong anh. Tôi là Ki-tô hữu. Tôi không bao giờ chối đạo, bỏ đạo.
Tiếp tục đọc

Trong cánh tay Ngài – Vũ Đình Ân.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
*
ĐK. Như gà mẹ ủ con dưới cánh, Chúa ủ con trong cánh tay Ngài. Như phượng hoàng mang con trên cánh, Chúa nâng con trong bàn tay Ngài.

1. Chúa đưa con đi qua mọi hố sâu hiểm nguy. Chúa ban cho con phúc lộc chan chứa chẳng vơi. Chúa nâng con lên giữa đời lầm than nguy khó. Chúa yêu thương con, ân tình thẳm sâu vô bờ.
Tiếp tục đọc

Xin gởi Thần Khí tới – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Lễ Hiện Xuống.
*
ĐK. Lạy Chúa xin gởi Thần khí tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Chúa là Thiên Chúa muôn trùng cao cả. Công trình Ngài thiên hình vạn trạng, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
Tiếp tục đọc

Tung hô Thiên Chúa (Tv. 65) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Chúa Nhật 6A Phục Sinh.
*
ĐK. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa.

1. Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào ca tụng dâng lời và tôn vinh, hãy thưa cùng Chúa sự nghiệp Ngài thật khủng khiếp thay.
Tiếp tục đọc

Thánh Micae Hồ Đình Hy (22.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Có quan Thái Bộc Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy là bậc tôi trung. Nguyện đi theo Chúa đến cùng. (Ố tang tình tang). Là quan liêm chính, giúp người tận tình. Ồng có uy tín, được triều đình ban thưởng (Ố tang tình tang. Ố tang ố tang tình tang).

2. Thánh nhân vững lòng. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy một niềm tin yêu. Cậy trông nơi Chúa sớm chiều (Ố tang tình tang). Một khi có lỗi, quyết tâm sửa sai. Ông đã cố gắng làm điều thiện hối lỗi. (Ố tang tình tang. Ố tang ố tang tình tang).
Tiếp tục đọc

Đấng bảo trợ khác (Ga. 14) – Vũ Đình Ân.

Hiệp lễ – Chúa Nhật 6A Phục Sinh.
*
ĐK. Anh em yêu mến Thầy thì sẽ giữ điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác.

1. Đó là thần khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận. Vì thế gian chẳng biết Người còn anh em thì biết Người.
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Hiển – Linh mục (09.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Dù ở trong tù vẫn suy tôn Thánh Giá. Thánh Giu-se Hiển một đời cha sống thánh thiện, có tài hoán cải nhủ khuyên, hãm mình chuyên chăm kinh nguyện.

ĐK. Cùng sự thương khó của Chúa Giê-su, vững tin ở nơi ngục tù, vẫn chối từ đạp lên Thánh Giá. Không lời rên la, mang gông cùm nặng trên thân cha. Tiến ra pháp trường (Tiến ra pháp trường) một nhát chém, Vinh quang triều thiên tử đạo.
Tiếp tục đọc

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm-1 (11.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Sông nước miền Nam đẩy đưa Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm là một thương gia buôn bán. Có lần sa ngã, phạm lỗi yêu đương trái ngang. Ông đã sẵn sàng sửa lỗi, sống đạo đức hơn.

ĐK. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm nhiệt thành phục vụ việc đạo. Ông nhận trách nhiệm được trao đưa nhà truyền giáo giảng đạo. Vào thời cấm đạo ông bị bắt phải bỏ đạo. Trung kiên giữ đạo nên ông bị án xử trảm chém đầu.
Tiếp tục đọc

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm-2 (11.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm gương sống ông thật tốt lành. Ông luôn nhiệt thành tận tâm bao việc Hội Thánh. Sống đời hiên ngang, đức tin ông luôn vững vàng. Thánh giá soi đàng, dù chết ông luôn sẵn sàng.

1. Sống chan hoà, luôn yêu thương mọi người. Khi biết mình có lỗi sửa sai. Chu toàn bổn phận, ân cần đỡ đần. Dù rằng biết mình sẽ phải thiệt thân.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự lên-2 (Tv. 46) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.
*
ĐK. Chúa ngự lên, Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò. Chúa ngự lên, Chúa ngự lên ngự lên vang dội tiếng tù và.

1. Võ tay đi nào muôn dân hỡi mừng Thiên Chúa cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, là vua thống trị khắp địa cầu.
Tiếp tục đọc

Ngày Chúa Lên Trời – Vũ Đình Ân.

Ca nhập lễ – Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.
*
ĐK. Hỡi người Ga-li-lê sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời. Đấng vừa lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

1. Chúng con phấn khởi trong niềm hân hoan thánh thiện. Chúng con vui mừng trong việc sốt sắng tạ ơn. Ngày Chúa lên trời xin cho chúng con cũng được về trời, mai sau hưởng phúc thân xác này cũng được lên trời.
Tiếp tục đọc

Con tín thác vào Chúa – Vũ Đình Ân.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
*
1. Đừng thất vọng người ơi, đừng đau khổ người ơi. Hãy vững tin ngày mai Chúa sẽ đến. Ngài sẽ gọi ta đứng lên, Ngài dẫn đường ta tiến lên. Chúa không bao giờ quên.

2. Ngài chính là niềm tin, Ngài nghe lời cầu xin, lúc khó nguy người ơi hãy vững chí. Hãy tin tưởng nơi Chúa thôi, Ngài chính là nơi náu nương. Chỗ dung thân dặm trường.
Tiếp tục đọc

Thầy là con đường (Ga. 14) – Vũ Đình Ân.

Hiệp lễ – Chúa Nhật 5A Phục Sinh.
*
ĐK. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy, mà không qua Thầy.

1. Đường Thầy đi con vững tâm theo, dù đường đi ghềnh đá cheo leo, con vững tâm đi cùng với Thầy, là đường đến quê trời ngày mai.
Tiếp tục đọc

Xin đổ tình thương-2 (Tv. 32) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1. Nào hãy ngợi mừng hò reo, kẻ ngay lành nào hãy khen ngợi với muôn tiếng đàn cầm sắt tạ ơn Chúa kính mừng Ngài liên.
Tiếp tục đọc

Hai Thánh Tông Đồ Philippphê và Giacôbê (03.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Theo đường sự sống, hai Thánh Tông Đồ Phi-líp-phê và Gia-cô-bê theo Thầy Giê-su. Tiến bước không ngừng loan báo Tin Mừng khắp cho toàn dân.

1. Thánh Phi-líp-phê, theo Chúa trung kiên nhân đức ngoan hiền trọn một niềm tin. Thánh Gia-cô-bê theo Chúa mọi ngày loan báo Tin Mừng nhiệt thành tín trung.
Tiếp tục đọc