Xin dâng lên – Vũ Lâm.

1.
Xin dâng lên chén rượu nồng thơm trọn tình con dâng về nhan Chúa. Xin dâng lên tấm bánh tinh tuyền, con xin dâng này đây xác thân linh hồn…
ĐK.
… làm của lễ chung kết dâng hết tin yêu, hoà lời kinh triền miên êm đềm dâng tiến. Xin thương ban hồng phúc dư đầy cho hôm nay và mãi tương lai, nguyện dâng trái tim nồng say. Tiếp tục đọc