Nhạc sĩ Vũ Lương Thiên Phúc – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc
Advertisement

Trước Nhan Thánh Chúa (Tv. 115) – Vũ Lương Thiên Phúc.

Thể hiện: Ngọc Mai (Tải về)

Đk.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong (cõi) đất dành cho kẻ sống.
1.
Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Tiếp tục đọc

Chỉ là tro bụi – Vũ Lương Thiên Phúc.

ĐK.
Con vẫn biết con chỉ là kiếp tro bụi. Con vẫn nhớ thân con là bụi đất hư vô. Chúa thương tình tạo dựng thân con, Chúa quan phòng các loài thọ sinh, Chúa thổi hơi, ban cho con sức sống tuyệt vời. Con đã thấy đây giòng đời lướt trôi hoài. Con thấy rõ, sẽ có ngày nằm xuống như ai.
1.
Có ích gì tỵ hiềm hờn ghen, những sang giàu phú qúi bon chen, những hơn thua, nhưng tất cả rồi cũng qua đi. Này người ơi, nhớ cho rằng phận mình hư vô. Là bụi tro, sẽ trở về thành cát bụi thôi. Này đầu con, cúi xuống nhận phần bụi tro khô. Để một mai thân xác con cũng thành tro bụi. Con vẫn mãi yêu cuộc đời và yêu người. Con nghĩ đến, thân con là bụi cát mong manh. Sẽ có ngày nằm thật im hơi, Chúa gọi về hưởng phúc vinh quang. Con chết đi để nhận lại sự sống trường sinh. (Con vẫn…) Tiếp tục đọc