Chiều Hà Nội – Vũ Quang Trung

Chiều Hà Nội – Vũ Quang Trung

Hà Nội trong mắt ai
Hay chiều buông góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi
Hà Nội trong mắt em
Hay mùa thu tiếng lá rơi
Và em đến với tôi một chiều
Chiều Hà Nội
Ngày lại ngày góc phố
Em trong tôi bước đi
Từng giọt nắng hát ca hòa nhịp trái tim

Tiếp tục đọc