– Album: Cảm tạ Chúa – Nhạc sĩ Vũ Mộng Thơ.

Cảm tạ Chúa – Bích Hiền (Tải về)

Mẹ ơi – Dzoãn Minh (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin lắng nghe – Vũ Thái Hòa.

Thể hiện: Bích Hiền (Tải về)

1.
Xin lắng nghe con cầu, vực sâu trầm luân khốn cùng. Xin nghe tiếng con van nài, ngày đêm than khóc mỏi mòn.
ĐK.
Chúa suối ơn dạt dào, tình Ngài luôn nhân từ. Lạy Chúa xót thương vô bờ, này thân con héo hon.
2
Bao năm tháng qua rồi con vẫn nài van hết lời. Chúa ơi lắng nghe con cầu ngày đêm than khóc mỏi mòn. Tiếp tục đọc

Cảm tạ Chúa – Vũ Thái Hòa

1.
Sau lễ con về lòng con hân hoan vui sướng. Có Chúa trong lòng từ nay con không lẻ loi. Chúa đến vỗ về đời con những khi u sầu. Chúa đến chia sẻ cùng con lúc đời con vui.
Đk.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài. Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài. (2)
2.
Sau lễ con về nguyện đem Tin Vui Thiên Chúa. Đi khắp phố phường truyền rao Danh Cha kính yêu. Dẫu khó khăn nào thì con vẫn không sờn lòng. Quyết sáng Danh Ngài vì con chính là chứng nhân.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc