Mùa đông yêu thương – Xuân Kính.

1.
Vào mùa đông ấy Ngôi Hai Chúa sinh ra đời. Nằm trong hang đá vâng theo ý Cha trên trời. Chỉ vì trần thế cho nên Ngài đã hiến mình. Vì yêu thương thế gian sống trong tội khiên. Hòa cùng nhân thế mang thân kiếp của con người, Ngài là Cứu Chúa ban ơn phúc cho muôn nơi. Nào cùng hợp tiếng ca khen mừng danh Chúa Trời, vì yêu thương thế gian Ngài đã giáng sinh. Tiếp tục đọc

Advertisement