Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi; nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1 Khi Chúa dẫn lưiu đồ Si-on trở về, tôi tưởng như còn ngủ mê. Miệng tôi hớn hở tiếng cười, và lưỡi tôi vang lời tụng ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) *- Xuân Minh.

ĐK. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc. Miệng lưỡi tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong tay Chúa, linh hồn tôi luôn hãnh diện. Này bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời. Toàn thể thân tôi hãy chúc khen danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy tán tụng Chúa đi, và chớ bao giờ lãng quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai?

1. Chúa là sự sáng, Ngài cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Chúa Trời, Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Tôi sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài hãy ở cùng tôi, xin Ngài hãy ở cùng tôi, khi tôi lâm cảnh gian truân.

1. Bạn được sống trong sự chở che của Đấng tối cao. Bạn được cư ngụ dưới bóng Đấng uy linh toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến lũy cho tôi náu thân. Chúa ơi, linh hồn tôi tin cậy ở Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Xuân Minh.

ĐK. Thiện hảo thay! Hạnh phúc thay! Được ngợi khen Chúa, Chúa ơi.

1, Thiện hảo thay, ôi đẹp thay việc ngợi khen Chúa. Và đàn ca chúc tụng danh Ngài, lạy Đấng tối cao. Hầu sớm mai miệng con loan truyền tình thương của Ngài. Và ban đêm con sẽ hoan ca lòng trung tín Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.

1, Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời. Toàn thể thân tôi hãy chúc khen danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy tán tụng Chúa đi, và chớ bao giờ lãng quên mọi ân huệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv.1) *- Xuân Minh.

ĐK. Phúc thay người luôn đặt niềm tin vào Chúa. Phúc thay người vẫn hằng cậy trông nơi Ngài.

1, Phúc thay người không theo mưu kẻ ác; không chung đường cùng bè lũ tội nhân, không chung mâm với quân nhạo báng; nhưng gẫm suy lề luật Chúa ngày đêm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv.137). *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa ơi, trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa.

1, Con sẽ ca tụng, ca tụng Thiên Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe, nghe lời miệng con khấn xin. Con sẽ đàn ca, mừng Chúa trước mặt các Thiên Thần. Con sẽ sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 137) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa ơi, lòng con cảm tạ, tụng ca danh Ngài. Bởi Ngài tín trung, nhân hậu, đầy lòng xót thương.

1, Con sẽ ca tụng, ca tụng Thiên Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe, nghe lời miệng con khấn xin. Con sẽ đàn ca mừng Chúa trước mặt các Thiên Thần. Con sẽ sấp mình thờ lạy bên Thánh Điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Minh Niên (Tv. 8) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, thân lạy Chúa chúng con, ôi lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

1, Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tác thành; mặt trăng và muôn tinh tú Chúa đã tạo dựng nên. Thì nhân loại là chi khiến Người phải thương nhìn tới. Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa ơn phù trợ tôi ở nơi danh Người, là Đấng tác thành đất trời biển khơi.

1, Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành đất trời biển khơi.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127) *- Xuân Minh.

ĐK. Phúc thay cho người biết kính sợ Chúa Trời. Phúc thay cho người hằng tuân giữ lề luật Chúa thôi.

1. Hạnh phúc biết bao cho người kính sợ Thiên Chúa. Và hằng bước đi theo đường lối của Ngài. Ngươi sẽ vui hưởng công khó của đôi tay ngươi. Người thật diễm phúc và sẽ gặp may lành.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) *- Xuân Minh.

ĐK. Khắp nơi bờ cõi địa cầu nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta.

1. Nào hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Vì Người đã làm muôn muôn việc ôi thật lạ lùng. Tay mặt của Người đã đem lại chiến thắng vinh quang. Cùng với cánh tay bao thánh thiện độ lượng của Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) *- Xuân Minh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho nhân trần. Người là Đức Kitô, là Chúa của chúng ta.

1. Hát lên bài ca, bài ca mới tôn vinh Người. Hỡi khắp địa cầu hãy vui lên ca tụng Chúa. Hãy đàn ca lên hát khen Chúa muôn loài. Hãy xướng câu ca chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa tới muôn muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi ngàn đời lòng thương của Chúa. Qua bao thế hệ loan truyền lòng trung tín Ngài. Vì Ngài đã phán: muôn đời, tình thương Ta vững bền. Trên cõi trời cao Ta sẽ thiết lập đức tín trung.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *– Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, xin phục hồi chúng con; xin tỏa Thánh Nhan rạng ngời; để chúng con được cứu rỗi.

1. Lạy Chúa là mục tử nhà Is-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các vệ binh thần. Xin khơi dậy quyền năng uy linh của Chúa. Ngài đến mau, và đoái thương cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *– Xuân Minh.

ĐK. Hãy mừng vui và reo hò, vì này ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-en thật là cao cả.

1. Đây chính là Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Lòng tôi tin tưởng và không còn sợ chi. Bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi. Chính Người đã cứu độ tôi. Chính Người đã cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc