Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv 97) – Xuân Minh.

ĐK. Chúa ngự đến cai quản chư dân theo đường công chính.

1. Hãy ca mừng, ca mừng Chúa ta với tiếng tơ đàn, với đàn cầm thụ với nhạc cụ râm ran, hoà khúc ngân nga. Hãy thổi sao lên hoà với tiếng ca, và rúc tù và. Hân hoan hát mừng trước nhan Chúa Trời, Chúa là Vua.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121) – Xuân Minh.

Lễ Chúa Giêsu Vua.
*
ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào, tiến vào nhà Chúa Trời”.

1. Tôi vui mừng khi người ta bảo tôi: “Chúng ta sẽ về Nhà Chúa”. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng tôi đang ở trước cửa thành ngươi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) – Xuân Minh.

ĐK. Chúa đã công bố ơn cứu độ Người trước mặt chư dân.

1. Nào hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Vì Người đã làm muôn muôn việc ôi thật lạ lùng. Tay mặt của Người đã đem lại chiến thắng vinh quang. Cùng với cánh tay bao thánh thiện, độ lượng của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145) – Xuân Minh.

ĐK. Hãy ngợi khen, hãy ngợi khen Chúa, hỡi hồn tôi ơi.

1. Chúa là Đấng sẽ trở lại quyền lợi cho những ai đoạ đày, cho những ai tù tội. Người ban cho kẻ đói được ấm no. Bàn tay Người nâng đỡ ai goá phụ, mồ côi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50) – Xuân Minh.

ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi.

1 Nguyện Chúa thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Xin xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa thân con hết tuyệt mọi lỗi lầm. Và hồn con, xin Chúa tẩy sạch lâng ác tội.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên. (Tv. 112) – Xuân Minh.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, vì Người đã nâng cao những kẻ khó nghèo.

1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ của Chúa. Hãy ngợi khen hỡi chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Thánh của Ngài được ca khen chúc tụng. Từ bây giờ và cho đến mãi muôn ngàn sau. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) – Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, ai được cư ngụ, ai được cư ngụ trên núi thánh của Ngài.

1. Người sống thanh liêm và thực thi công bình. Lòng nghĩ thẳng ngay, lưỡi không bịa lời vu khống. Chẳng sỉ nhạc ai, hay gây hại người lân cận. Người đó sẽ luôn chẳng hề nao núng chẳng lay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi; nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1 Khi Chúa dẫn lưiu đồ Si-on trở về, tôi tưởng như còn ngủ mê. Miệng tôi hớn hở tiếng cười, và lưỡi tôi vang lời tụng ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) *- Xuân Minh.

ĐK. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc. Miệng lưỡi tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong tay Chúa, linh hồn tôi luôn hãnh diện. Này bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời. Toàn thể thân tôi hãy chúc khen danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy tán tụng Chúa đi, và chớ bao giờ lãng quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai?

1. Chúa là sự sáng, Ngài cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Chúa Trời, Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Tôi sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài hãy ở cùng tôi, xin Ngài hãy ở cùng tôi, khi tôi lâm cảnh gian truân.

1. Bạn được sống trong sự chở che của Đấng tối cao. Bạn được cư ngụ dưới bóng Đấng uy linh toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến lũy cho tôi náu thân. Chúa ơi, linh hồn tôi tin cậy ở Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Xuân Minh.

ĐK. Thiện hảo thay! Hạnh phúc thay! Được ngợi khen Chúa, Chúa ơi.

1, Thiện hảo thay, ôi đẹp thay việc ngợi khen Chúa. Và đàn ca chúc tụng danh Ngài, lạy Đấng tối cao. Hầu sớm mai miệng con loan truyền tình thương của Ngài. Và ban đêm con sẽ hoan ca lòng trung tín Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.

1, Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời. Toàn thể thân tôi hãy chúc khen danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy tán tụng Chúa đi, và chớ bao giờ lãng quên mọi ân huệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv.1) *- Xuân Minh.

ĐK. Phúc thay người luôn đặt niềm tin vào Chúa. Phúc thay người vẫn hằng cậy trông nơi Ngài.

1, Phúc thay người không theo mưu kẻ ác; không chung đường cùng bè lũ tội nhân, không chung mâm với quân nhạo báng; nhưng gẫm suy lề luật Chúa ngày đêm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv.137). *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa ơi, trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa.

1, Con sẽ ca tụng, ca tụng Thiên Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe, nghe lời miệng con khấn xin. Con sẽ đàn ca, mừng Chúa trước mặt các Thiên Thần. Con sẽ sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 137) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa ơi, lòng con cảm tạ, tụng ca danh Ngài. Bởi Ngài tín trung, nhân hậu, đầy lòng xót thương.

1, Con sẽ ca tụng, ca tụng Thiên Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe, nghe lời miệng con khấn xin. Con sẽ đàn ca mừng Chúa trước mặt các Thiên Thần. Con sẽ sấp mình thờ lạy bên Thánh Điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Minh Niên (Tv. 8) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, thân lạy Chúa chúng con, ôi lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

1, Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tác thành; mặt trăng và muôn tinh tú Chúa đã tạo dựng nên. Thì nhân loại là chi khiến Người phải thương nhìn tới. Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom.
Tiếp tục đọc