Con viết tên Ngài Giêsu *- Xuân Phương & Hồng Phúc.

Thánh ca Nguyện Cầu.
*
1. Dẫu đời, hạnh phúc, bình an, hay là bi ai, bão tố, có Ngài con đâu hãi sợ, có Ngài là chốn ủi an. Khi đời tâm can héo úa, khi đời gặp bước nguy nan, đường trường đêm dài tăm tối, có Ngài con tựa bờ vai.

ĐK. Giêsu con viết tên Ngài. Giêsu con gọi tên Ngài. Giêsu con kính tin Ngài, ôi Giêsu lòng con yêu mến. Giêsu con viết tên Ngài. Giêsu con cậy trông Ngài. Giêsu danh thánh cao vời, ôi Giêsu nguồn ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Advertisement