Tiếng chuông Sinh Nhật – Chính Trung & Xuân Thu.

Thể hiện: Vũ Phong Vũ  (Download)

Đk.
Đêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng, ngàn tinh tú lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo tưng bừng, nhạc vang lên gió mây vang lừng. Kính keng, coong keng, kính keng, coong keng, kính keng, coong keng. Hân hoan, hân hoan theo âm thanh, Thiên Thần đang bay đi chúc mừng. Hân hoan, hân hoan, theo âm thanh, Thiên Thần đang bay đi chúc lành. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay, cho người lòng ngay. Tiếp tục đọc

Đêm nay tầng xanh – Chính Trung & Xuân Thu.

ĐK.
Đêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng, ngàn tinh tú lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo tưng bừng, nhạc vương lên gió mây vang lừng. (Kính keng, kòng keng, kính keng, kòng keng, kính keng, kòng keng, kính keng, kòng keng). Hân hoan, hân hoan theo âm thanh. Thiên Thần đang bay đi chúc lành. Hân hoan, hân hoan theo âm thanh. Thiên Thần đang bay đi chúc lành. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay (cho người lòng ngay). Tiếp tục đọc