Bài ca mão gai – Nguyễn Bách & Y. Chính

(Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 3)
1.
Chúa khoan dung từ bi, mà con người hằng gây nỗi xót xa. Chúa thương yêu loài người, mà sao người đành dâng Chúa mão gai. Nỗi ô nhục nào nguôi, kìa bao người cười chê Chúa Tối Cao. Ngài Thiên Chúa muôn loài mà im nghe thế nhân chê cười.
2.
Chúa Ngôi Hai là Vua, một vương quyền cao trên cõi thế gian Chúa uy danh cao vởi tìm đâu lời ngợi ca Chúa Tối Cao. Chính mão gai nhục kia: tội muôn người gây bao nỗi xót xa. Tình Yêu Chúa cao vời: Ngài lặng yên thứ tha tội đời. Tiếp tục đọc

Bài ca ăn năn – Nguyễn Bách & Y. Chính.

(Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 1)
1.
Quỳ bên phiến đá Chúa Yê-su lòng ưu sầu. Nhìn tội nhân thế mồ hôi tuôn rơi cùng máu. Trước đêm chia ly, Chúa một mình đã nguyện cầu: Xin Cha nhân lành nếu được thì cất chén đắng. Đừng theo như ý muốn riêng Con vừa kêu cầu. Mà theo như Cha tiền định cho Con từ trước. Trước đêm chia ly, Chúa một mình đã nguyện cầu. Lúc các môn đệ còn chìm đắm giấc ngủ mê.  Tiếp tục đọc