Xin đoái nhìn và xót thương (Tv. 24) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 9 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Con hân hoan tiến vào, tiến vào nơi thánh cung. Xin dâng câu chúc tụng, ca ngợi lòng Chúa bao dung.

1. Lạy Chúa! Xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân con cô đơn nghèo khổ. Chúa ơi! Xin nhìn thấu cảnh lầm than khốn cùng, và thứ tha mọi tội lỗi cho con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin đến giúp con (Tv, 69) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin mau đến cứu giúp chúng con. Lạy Chúa, xin mau đến phù trợ con. Ngài là Đấng giải thoát con, là Đấng gìn giữ con, là Đấng bang trợ con.

1. Xin đừng trì hoãn làm gì, con mong Ngài từng phút từng giây. Hướng dẫn con đi trên đường dài, nâng đỡ con trong ân tình Ngài.
Tiếp tục đọc

Ánh sáng Chúa – Vũ Đình Ân.

Nhập Lễ – Lễ Dâng Chúa Giê su Trong Đền Thánh.
*
ĐK. Ánh sáng chiếu soi muôn dân và vinh quang của Is-ra-el dân Chúa. Ánh sáng chiếu soi muôn dân và vinh quang của Is-ra-el dân Ngài.

1. Xin Chúa cho bầy tôi được bước đi trong bình an. Cho đôi mắt nhìn xem ơn cứu độ Chúa ban về.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Hỡi các bạn miền Ga-li-lê sao ngỡ ngàng đứng đó làm chi? Chúa Giê-su lên trời làm sao, Người sẽ ngự giá quang lâm như vậy. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Ngàn muôn dân hỡi hãy vỗ tay đi. Mừng khen Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 4 Phục Sinh (Tv. 32) – Hải Triều.

ĐK. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Lời Chúa sáng tạo nên chín tầng trời. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Nào người công chính hãy reo hò mừng Chúa. Hỡi người ngay lành cùng cất tiếng ngợi khen.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 3 Phục Sinh (Tv. 65) – Hải Triều.

ĐK. Toàn thể trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Đàn hát lên mừng Thánh Danh, cùng dâng Người ngàn lời chúc tụng tôn vinh. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

TK. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp Chúa. Trước thần lực uy hùng, địch thù phải khúm núm”.\

PDF. –> Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 65)

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Nhập Lễ 3 Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 65.
.

Ca Nhập Lễ 2 Phục Sinh (Tv. 80) – Hải Triều.

ĐK. Như những trẻ sơ sinh anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng, sữa thiêng liêng tinh tuyền. Nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.

TK. Reo ca mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta. Hò vang dậy đi nào kính Chúa nhà Gia-cóp. Tiếp tục đọc

Đại Lễ Phục Sinh (Lc. 24) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Chúa sống lại thật rồi. Al-lee-lu-ia! Hân hoan dâng lên Người. A-lê-lu-ia! Vinh quang và uy quyền. Al-lê-lu-ia! Đến muôn thuở muôn đời. Al-lê-lu-ia!

1. Lạy Chúa! Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Biết cả khi con đứng với cả lúc con ngồi.
Tiếp tục đọc

Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Đức Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha. Kính dâng Ngài vinh quang và vương quyền, đến muôn thuở ngàn năm. A-men!

TK. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Khăn choàng đại lễ với dầu thơm hoan lạc thay mọi sầu tang.

PDF. –> Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1)

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Lễ Dầu.
.

Tiến Vào Thánh Đường – Hải Triều.

Nhập Lễ – Lễ Lá.
*
TK. Khi Chúa vào thành thánh dân Do Thái phất lá hò reo, tiên báo Người phục sinh hiển vinh.

ĐK. Nay chúng ta đồng thanh ca hát: Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Khi dân nghe tin Chúa vào Giê-ru-sa-lem, liền ra đón phất lá reo hò.

PDF. –> Lễ Lá – Tiến Vào Thánh Đường

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Chúa Nhật Lễ Lá.
.

Kiệu Lá (Tv. 46) – Hải Triều.

Nhập Lễ – Lễ Lá.
*
ĐK. Dân Do Thái trải áo lên đường và lớn tiếng hò reo: Hoan hô Thế Tử Đa-vít. Vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

1. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, cất tiếng hò reo. Mừng Chúa Tối Cao Vua chí tôn thống trị địa cầu. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 4 Mùa Chay (Tv. 121) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Mừng vui lên hỡi Giê-ru-sa-lem! Hãy mau tề tựu cả về, những ai luôn yêu mến thành hỉ hoan ta về.

1. Thật là vui khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa”.
Tiếp tục đọc

Mắt Tôi Nhìn Chúa – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay.
*
ĐK. Mắt tôi nhìn Chúa, nhìn Chúa không biết mỏi, nhìn Chúa không biết mỏi. Chỉ có Người, chỉ có Người mới gỡ chân tôi, gỡ chân tôi cho khỏi dò lưới địch thù.

1. Lạy Chúa! Xin đoái nhìn mà xót thương con, con đây thật cùng khổ, cùng khổ bơ vơ.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 22 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin thương xót con, vì suốt ngày con kêu cầu Chúa, Chúa nhân hậu khoan dung giầu lòng từ bi với những ai cầu khấn Ngài.

1. Xin thương nhận bao lời khấn xin vọng thấu tới ngai toà Chúa. Con trông cậy vào Chúa, nguyện đoái thương bảo toàn tính mạng tôi tớ này. Tiếp tục đọc

Khi Tôi Trung Cầu Cứu – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
Khi tôi trung cầu cứu đến Ta, Ta liền đáp lại. Và những lúc ngặt nghèo, có Ta luôn ở kề bên. Ta giải cứu và ban cho nhiều danh vọng. Ta cho sống lâu, cho tuổi thọ an nhàn.

Lạy Thiên Chúa! Ngài là nơi con ẩn náu, Ngài là đồn lũy chở che. Con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Thiên Chúa của con. Tiếp tục đọc

Khi Kêu Đến Ta – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
Khi kêu đến Ta Ta liền đáp lại. Những lúc ngặt nghèo có Ta luôn ở kề bên. Ta giải cứu và ban cho nhiều vinh dự. Ta cho sống lâu tuổi thọ dư đầy.

Ai gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát. Ai nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Tiếp tục đọc

Con Hằng Tâm Niệm – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
ĐK. Con hằng tâm niệm Lời Ngài nhắn nhủ con. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta

1. Lạy Chúa! Thánh Nhan Ngài con đang tìm kiếm. Xin Ngài đừng nỡ tâm, nỡ tâm giấu mặt ẩn mình.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Xin Cứu Giúp – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay.
*
Lạy Chúa! Là Thượng Đế của con. Là nơi con trông cậy, là chốn an ủi, là nơi con ẩn náu an toàn.

Xin phân xử cho con. Giúp con chống lại phường bất nghĩa. Xin cứu con thoát khỏi, cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà. Tiếp tục đọc

Tề Tựu Lên Đền – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay.
*
Mừng vui lên! Giê-ru-sa-lem hỡi. Ai hằng mến yêu thành, hãy tề tựu về nơi đây. Mừng vui lên! Hỡi những ai sầu khổ. Vui là vui mừng, hưởng nguồn ủi an vô bờ.

Vui làm sao khi nghe thiên hạ bảo tôi: “Ta là ta lên đền, nào ta lên đền Thánh Chúa”. Tiếp tục đọc

Xin Ngài Nhớ Lại – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
Giờ đây, lạy Chúa! Xin Ngài hãy nhớ lại, xin Ngài hãy nhớ lại, tình sâu nghĩa nặng mà Ngài đã từng biểu lộ, biểu lộ từ ngàn xưa.

Xin đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con, xin giải cứu It-ra-en cho khỏi nỗi truân chuyên ngặt nghèo. Tiếp tục đọc