– Album: Tôn vinh Chúa Thánh Thể – Nhóm sáng tác Sao Mai.

Layer 0 (1).png

Hãy đến đón nhận – Nguyên Nhung + Kim Cúc (Tải về)

Con tôn thờ – Vương Diệu + Trà Hương (Tải về) Tiếp tục đọc