Niềm vui Giáng Sinh *- Mi Trầm.

Giáng Sinh Lễ Đêm – Nhập Lễ + Kết Lễ. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Niềm vui Giáng Sinh về, Chúa điểm tô đời ta thắm tươi. Niềm vui Giáng Sinh về, Chúa đã mở một kỷ nguyên mới. Tình Chúa sáng bao la, Người đến đem an hòa. Nguồn sống chốn cao xa, Người hứa một trời hoa.

ĐK. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về muôn muôn dân hòa bài ca mới. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về đây yêu thương kết giao đất trời. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về muôn con tim hòa nhịp vui tươi. Giáng Sinh về, Giáng Sinh về đây tin yêu sáng ngời nơi nơi.
Tiếp tục đọc

Chúa đến rồi *- Mi Trầm.

Giáng Sinh Lễ Đêm – Nhập Lễ + Kết Lễ. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Chúa đến rồi Người đến cứu đời, nào ta chung nhau niềm vui mới. Chúa đến rồi Người đến cứu đời, nào ta hân hoan hát vang trời.

1. Nầy Người đến cứu độ chúng ta, mau dâng Chúa muôn ngàn tiếng ca. Nầy Người đến cứu độ chúng ta, trời với đất từ nay giao hòa.
Tiếp tục đọc

Mừng vui lên *- Mi Trầm.

Giáng Sinh Lễ Đêm. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Mừng vui lên (lặp lại) Giáng Sinh đã về (lặp lại) cất tiếng ca hòa mừng Ngôi Hai giáng trần. Mừng vui lên (lặp lại) Giáng Sinh đã về (lặp lại) Hãy đến tôn thờ Đấng Cứu độ thế nhân.

1. Này Chúa đến rồi niềm vui đến với mọi người. Và vinh quang Người bừng lên đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 2) *- Hải Triều.

ĐK. Hãy vui mừng trong Chúa hỡi anh em hãy vui mừng lên. Vì Đấng cứu độ chúng ta đã sinh xuống gian trần. Từ cõi trời (i) cao thẳm Đấng yêu thương, Đấng ban bình an. Sẽ đến ở cùng chúng ta, Người ở giữa chúng ta.

1. “Ta sẽ đặt Vị Quân Vương Ta tuyển chọn lên trị vì Xi-on núi thánh của Ta”.
Tiếp tục đọc