Ba Vua lên đường – Thông Vi Vu.

Thể hiện: Tam ca Đông Phương  (Download)

1. Phương trơi xa ngôi sao hiện ra loan báo đi tin vui lạ. Nơi bình an hơi sương tỏa lan Đấng cứu đời Giáng Sinh. Nơi lặng yên bên lừa chiên giữa màn đêm thành phố Bêlem. Nghe trời cao muôn vì sao đang đổi trao khúc ca ngọt ngào.

ĐK. Ba Vua lên đường, xa xôi coi thường. Tâm tư vui sướng, lòng hẹn lòng cùng đi chung một hướng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Nhìn ngôi sao *- Mi Trầm.

Nhập Lễ – Lễ Hiển Linh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

*
1. Nhìn ngôi sao đưa đường kìa Ba Vua cùng đi. Từ phương đông xa vời quyết đi tìm chân lý. Tìm Ngôi Hai Giáng sinh, Người là Vua hòa bình. Người là Vua hòa bình Ba Vua đến tôn vinh.

ĐK. Đến với Chúa đây vàng hương mộc dược. Vàng là dấu Vua trời, mộc dược tang chế mai sau. Đến với Chúa đây vàng hương mộc dược. Vàng là dấu Vua trời, hương trầm là những lời kinh.
Tiếp tục đọc

Ngôi Sao tỏa sáng *- Duy Linh PHN.

Ca nhập lễ – Lễ Hiển Linh.
*
1. Lạy Chúa tể càn khôn xin Ngài ngự đến. Tay nắm trọn vương quyền, thế lực với vinh quang. Nguyện xin Ngài ngự đến và tỏa sáng. Cho chư dân địa cầu được thấy vinh quang của Ngài.

ĐK. Và ngày hôm nay khắp nơi chúng tôi đã thấy. Ngôi Sao của Ngài xuất hiện ở phương Đông. Đây lễ vật lòng thành chúng tôi mang đến triều bái Ngài. Xin sấp mình bái chào, thờ kính Ngôi Hai là Tân Vương muôn loài.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh *- Phạm Liên Hùng.

ĐK. Bừng sáng lên nào bừng sáng lên hỡi kinh thành Gia-liêm. Bừng sáng lên nào bừng sáng lên hỡi kinh thành Gia-liêm.

1. Màn đêm phủ đầy trái đất. Tăm tối bao phủ không gian nhưng Chúa vừa ngự đến chan hòa ánh, ánh vinh quang.
Tiếp tục đọc