Ca Nhập Lễ Rạng Đông Giáng Sinh. 2 (Lc. 1) *- Hải Triều.

ĐK. Mừng ngày hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ khắp trần gian, rạng chiếu hết muôn nhà để báo tin hỷ hoan. Này Chúa đã giáng sinh để cứu độ chúng ta.

TK. Người sẽ được gọi là Thiên Chúa, Đấng diệu kỳ. Là Vị Thủ Lãnh, Chúa yêu thương kiến tạo hòa bình. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Rạng Đông Giáng Sinh. 1 (Lc. 1) *- Hải Triều.

ĐK. Mừng ngày hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ sẽ bừng lên chiếu rọi muôn người (cho muôn người). Vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta.
Người là Cứu Chúa, Cứu Chúa diệu kỳ Thủ Lãnh ban bình an kiến tạo tuyệt vời (rất tuyệt vời). Một thế giới tương lai vững bền muôn đời.
Tiếp tục đọc