Ca Nhập Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 96) *- Hải Triều.

ĐK. Ngày hôm nay anh em sẽ biết Chúa đến cứu độ chúng ta. Ngày mai đây anh em sẽ thấy vinh quang của Người.

1. Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
Tiếp tục đọc