Nhập Lễ 10 Thường Niên (Tv. 26) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là thành vững chắc ngày đêm bảo vệ đời tôi, tôi sợ gì ai?

TK. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi. Từng ngày cho tôi trót đời, được chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang. Tiếp tục đọc

Chúa là ánh sáng (Tv. 26) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 10 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của con. Chúa là núi đá là thành lũy bảo vệ đời con.

1. Có Chúa bảo vệ con, con còn phải sợ ai? Có Chúa cứu độ con, con còn khiếp gì ai?
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 10 Thường Niên (Tv. 26) *- Trần Minh.

(Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa, con chẳng còn sợ chi, khi đời con có Chúa, là nguồn ơn cứu độ, là ánh sáng dẫn soi. Lạy Chúa, con chẳng khiếp hãi gì, khi đời con có Chúa, là thành lũy chở che.

1. Khi bóng đêm vây phủ mịt mùng, Chúa ban cho ánh sáng rạng ngời. Khi kẻ thù vây hãm quanh con, Chúa ra tay xô chúng ngã nhào.
Tiếp tục đọc

Chúa là sức mạnh *– Thanh Lâm (Song Mộc)

Nhập Lễ – Chúa Nhật 10 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là sức mạnh đời con là thành lũy chốn con tựa nương. Xin Ngài nâng đỡ hộ phù và dìu con theo lối đi Ngài. Chúa là sức mạnh đời con là thành lũy chốn con tựa nương. Xin Ngài ban phúc cứu độ và tình thương trên gia nghiệp của Ngài.
Tiếp tục đọc