Xin nghe tiếng con (Tv. 26) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin nghe tiếng con đang kêu cầu, lạy Chúa. Vì Ngài là Đấng phù trợ con, Chúa ơi. Con đi tìm Nhan thánh của Ngài, xin Ngài đừng xa lánh, vì Ngài là Đấng Cứu độ con.

1. Chúng con đây mang thân phận yếu hèn. Làm được chi nếu Ngài không nâng đỡ. Xin thêm sức cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn thiết tha.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin nghe tiếng con kêu cầu (Tv. 26) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, vì chính Ngài là Đấng phù trợ con. Xin đừng bỏ rơi xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con.

1. Con ước mơ một điều là được ở trong nhà Chúa. Con hát ca ngàn lời ngợi khen danh Chúa suốt đời.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 11 Thường Niên (Tv. 26) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nghe tiếng con kêu. Dủ thương trông đến nhận lời con.

1. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ: Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

2. Sẽ dâng lời ngợi khen cảm mến: Ca mừng Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc

Xin đừng xua đuổi *- Duy Linh PHN.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa ơi, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin Ngài chớ bỏ rơi con. Đừng đuổi con đi, vì con biết đi đâu, Chúa mới là đường đi. Lạy Chúa là Đấng cứu độ, xin lắng nghe tiếng van nài. Trọn cuộc đời con xin nguyện mến yêu tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 11 Thường Niên (Tv. 26) *- Trần Minh.

(Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin thương tình đáp lại tiếng con van. Lạy Chúa, xin Ngài đừng ẩn mặt, xin chớ bỏ rơi, xin đừng đuổi xua con.

1. Giữa cuộc đời gian nan vây bủa, xin dẫn con theo lối bước của Ngài.
Tiếp tục đọc