Chúa ngự trong Thánh Điện (Tv. 67) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 17 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, Người ban cho kẻ cô thân nhà cửa. Con muốn nương thân thánh điện Người, dũng lực Người, Người sẽ ban tặng cho chúng con.

1. Này hồn tôi ơi! Hãy cất lời hòa vang. Vì muôn ân phúc Chúa ban tặng trần gian. Nương thân thánh điện huy hoàng, một ngày nơi nhà Chúa hơn ngàn ngày nơi thế gian.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ 17 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Ngài, ban nhà cửa cho những kẻ cô thân. Chính Ngài ban cho dân Ngài được quyền năng và sức mạnh.

1. Ca lên để hát khen danh Ngài thánh thiện Ngài nay tiến đến bao kẻ thù tiêu tan, bọn ghét Ngài trốn chạy. Tiếp tục đọc

Chúa đã tặng ban *- Duy Linh PHN.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên.
*
1. Chúa ngự trong Thánh điện Người, ôi cung điện rực rỡ vinh quang. Kẻ cô đơn Chúa cho cửa cho nhà, để có chỗ nương thân.

ĐK. Chính Chúa đã ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. Ngài cho họ giàu sang, cho họ uy quyền vinh quang.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 17 Thường Niên (Tv. 67) *- Hải Triều.

ĐK. Xin chúc tụng Thiên Chúa ngự trong thánh điện. Chúa ban tặng dân Chúa dũng lực uy quyền.

TK. Hãy họp nhau nơi đây ta cùng chúc tụng Thiên Chúa. Chúa tụng Chúa hỡi dòng dõi Ít-ra-en. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 17 Thường Niên (Tv. 67) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Hân hoan vui mừng chúng con tiến vào nhà Chúa, chân thành tạ ơn nguyện xin ân phúc dư tràn. Hiệp nhất đoàn con nên một trong ơn nghĩa Chúa, thờ kính một Chúa, chan hòa yêu thương anh em.

1. Lạy Chúa toàn năng, Đấng đang ngự trị trong đền thánh, thương kẻ cô thân và ban cho họ nơi trú ẩn an toàn.
Tiếp tục đọc