Xin đến giúp con (Tv, 69) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin mau đến cứu giúp chúng con. Lạy Chúa, xin mau đến phù trợ con. Ngài là Đấng giải thoát con, là Đấng gìn giữ con, là Đấng bang trợ con.

1. Xin đừng trì hoãn làm gì, con mong Ngài từng phút từng giây. Hướng dẫn con đi trên đường dài, nâng đỡ con trong ân tình Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ 18 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Xin Thiên Chúa đến phù trợ con, lạy Chúa, xin Ngài mau cứu giúp con. Chúa là Đấng phù trợ và giải thoát con, xin đừng trì hoãn chi.

1. Mong quân độc ác hãm hại con này điêu đứng và hổ ngươi. Lũ muốn con mang hoạ đấy tủi nhục và trốn chạy, bọn khoái trá cười con sẽ bị thẹn thùng luôn. Tiếp tục đọc

Xin đoái thương con (Tv. 69) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con. Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. Ngài là Đấng giải thoát chúng con. Ôi lạy Chúa xin đừng trì hoãn.

1. Thân con nghèo hèn khốn khó. Xin Ngài thương đoái đến con. Lạy Thiên Chúa xin Ngài đỡ nâng đời con. Xin mau đến bên con lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 18 Thường Niên (Tv. 69) *- Hải Triều.

ĐK. Nguyện Chúa Trời xin đến cứu con. Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

TK. Ước gì người tìm kiếm Chúa được mừng vui hỷ hoan. Và ước lòng ai cảm mến đều hô lên: “Chúa rất vĩ đại”. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 18 Thường Niên (Tv. 69) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. Con cúi đầu tha thiết nài van, muôn lạy Chúa xin đừng trì hoãn.

1. Lạy Chúa, Đấng dựng nên con, xin yêu thương và hướng dẫn con.
Tiếp tục đọc

Xin đến giúp con *- Duy Linh PHN.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin đến giúp con. Thân lạy Chúa xin mau phù trợ. Thân con đây đang chờ đợi Chúa. Hãy đến mau xin đừng trí hoãn. Xin hãy đến ôi Đấng cứu độ.

1. Chúa là chiến lũy ngày đêm con tìm náu nương. Bên Ngài hồn con đây đâu có e sợ nỗi gì. Với Ngài cùng đi đường dài không quản ngại chi. Có Chúa con vững tin. Có Chúa con yên lòng.
Tiếp tục đọc