Xin đừng bỏ rơi (Tv. 73) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin Chúa nhìn lại, xin Chúa nhìn lại, và đừng bỏ rơi và đừng bỏ rơi, những kẻ suốt đời tìm kiếm thánh nhan Ngài.

1. Xin đứng lên xét xử dân Ngài, thân lạy Chúa. Xin chớ quên những ai đang tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ 19 Thường Niên – Kim Long.

(Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin nhìn đến giao ước của Chúa, và đừng bỏ rơi mạng sống những kẻ nghèo khó của Ngài. Xin chỗi dậy biện hộ cho Chúa, và đừng lãng quên tiếng của những kẻ tìm kiếm Ngài.

1. Ngài nỡ nào giận mãi, đoái thương nhớ dân mà Chúa chọn xưa, nhớ dòng tộc Chúa từng đã nhận làm gia nghiệp Chúa đây, và nhớ tới núi thiêng đặt vững thánh ngai. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 19 Thường Niên (Tv. 73) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nhìn lại giao ước thuở xưa. Đừng bỏ rơi dân nghèo, xin Chúa đứng lên biện hộ.

1. Chính Chúa là Đấng chiến thắng toàn cõi địa cầu. Chính Chúa xẻ dọc phân đôi (i) lòng biển sâu. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 19 Thường Niên (Tv. 73) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Thân lạy Chúa xin nhìn lại giao ước thuở xưa, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống con dân Ngài. Lạy Thiên Chúa xin hãy biện hộ cho dân Ngài, và thương nhậm lời khấn nguyện của đoàn con.

1. Chúa đã cho con được phúc gọi Ngài là Cha, xin cho con xứng đáng dự phần hồng phúc Chúa ban.
Tiếp tục đọc