Lời cầu thiết tha – Vũ Đình Ân.

Nhập Lễ – Mùa Chay.
*
1. Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ ai. Chúa sinh nên muôn vật tạo dựng ra con người và Chúa nắm mắt làm ngơ tội lỗi chúng con, vì Chúa là Thiên Chúa từ nhân.

ĐK. Xin ban cho chúng con được muôn ơn thánh trong mùa chay này, để chúng con tâm thành biết sống yêu thương mọi người. Luôn can trường ngày đêm chiến thắng tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa hôm nay.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thời gian thuận tiện – Bùi Ninh.

Ca Nhập Lễ Mùa Chay.

*
Thời gian thuận tiện đến rồi, canh tân sám hối ăn chay hãm mình.

1 Thời gian thuận tiện đến rồi, như ngày bừng sáng ơn trời đã ban. Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian, ấy là sám hối ăn năn hãm mình.
Tiếp tục đọc

Khi Tôi Trung Cầu Cứu – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
Khi tôi trung cầu cứu đến Ta, Ta liền đáp lại. Và những lúc ngặt nghèo, có Ta luôn ở kề bên. Ta giải cứu và ban cho nhiều danh vọng. Ta cho sống lâu, cho tuổi thọ an nhàn.

Lạy Thiên Chúa! Ngài là nơi con ẩn náu, Ngài là đồn lũy chở che. Con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Thiên Chúa của con. Tiếp tục đọc

Khi Kêu Đến Ta – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay.
*
Khi kêu đến Ta Ta liền đáp lại. Những lúc ngặt nghèo có Ta luôn ở kề bên. Ta giải cứu và ban cho nhiều vinh dự. Ta cho sống lâu tuổi thọ dư đầy.

Ai gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát. Ai nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Tiếp tục đọc

Khi tôi tớ kêu cầu (Tv. 90) *- Hoàng Đan.

Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
ĐK. Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta sẽ luôn ở kề bên, lúc ngặt nghèo khốn khó. Ta ban cho nhiều vinh dự, giải cứu trong lúc nguy nan. Ta cho sống lâu phúc lộc, hưởng ơn cứu độ Ta ban.

1 Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, chúng con trông cậy nơi Chúa, chúng con mong chờ nơi Chúa. Xin đoái thương dủ tình, nghe tiếng thiết tha khẩn cầu, Ngài hỡi, giải thoát chúng con.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) *- Hải Triều.

ĐK. Ai kêu cầu đến Ta, Ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta sẽ giải cứu cho ban nhiều vinh dự. Sống lâu dài phúc ân được đầy dư.

1. TK. Hỡi ai nương náu Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng nơi Ngài”. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Khi con đến kêu cầu thì Chúa thường đáp lại. Ngài giải cứu đời con và ban nhiều vinh dự. Khi con đến kêu cầu thì Chúa liền giải cứu. Ngài cho sống thật lâu, phúc lộc dư tràn.

1. Lạy Chúa xin dủ lòng thương xót chúng con, vì chúng con đây luôn đắc tội với Ngài.
Tiếp tục đọc