Trời cao hỡi – Thái Nguyên.

Ca Nhập Lễ Mùa Vọng.

Thể hiện: Khắc Dũng (Tải về)
*
ĐK.
Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi, mưa Người công chính. Đất mở rộng, xuất hiện Vị Cứu Tinh, mang cho đời sự sống rạng ngời.
.
Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa, Đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân. Tiếp tục đọc

Con nâng hồn con – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng.
*
ĐK. Con nâng tâm hồn con lên cùng Chúa, lạy Chúa. Con tin tưởng nơi Ngài lạy Thiên Chúa của con. Xin Ngài đừng để con tủi nhục. Xin đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

PK. Ai trông cậy nơi Chúa, không bao giờ tủi hổ, người nào tự dưng phản phúc, mới nhọc nhằn tủi hổ mà thôi. Tiếp tục đọc

Trời cao hỡi – Bùi Ninh.

Nhập Lễ : Mùa Vọng
Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)
.
Nhìn lên trời cao nơi thánh ân chứa chan dạt dào. Lòng con khát khao Chúa Tối Cao thương tình trông tới. Nguyện cầu mưa rơi Đấng Cứu Tinh đến đem an bình, và cho nhân sinh thôi chiến chinh xa tránh tội tình.
.
Nào ai ngủ mê nơi thế gian lãng quên đường về. Rời xa bến mê mau đứng lên đi về bên Chúa. Vì rằng không lâu Đấng Cứu Tinh đến xua âu sầu, rạng soi đêm thâu cho những ai canh thức nguyện cầu. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) – Hải Triều.

Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa! Con tin tưởng nơi Ngài , con trông cậy nơi Ngài. Lạy Chúa! Là Thiên Chúa của con, con nâng hồn lên tới Chúa.

1. Hồn con tin tưởng Chúa xin đừng để con tủi nhục. Đừng để quân thù đắc chí chúng nhạo cười con (ư). Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ (Mùa Vọng) *- Nguyễn Duy.

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 22.8.2007)
*
ĐK. Nay con bước vào mùa hồng ân cứu độ. Thỏa lòng khát khao như nai rừng bên suối. Nay con đón chờ Ngày Tình Yêu giáng thế, Chúa ơi xin giúp con giữ trọn niềm trông cậy.

(CN1MV) 1. Xin đừng để con xấu hổ vì con trông cậy Chúa, vì con vươn hồn lên tới Chúa. Chúa đừng để quân thù hoan hỉ về con, vì ai trông cậy Ngài sẽ chẳng hổ ngươi. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin đừng để con đây tủi nhục. Ai luôn cậy trông vào Chúa thì không phải thiệt thân khi nương tựa bên Ngài, xin đừng để quân thù nhạo cười con.

1. Đường nẻo Ngài dạy cho con biết lối đi Ngài xin chỉ bảo con. Xin dẫn con theo đường chân lý vì chính Ngài là Đấng cứu độ con. Tiếp tục đọc

Con nâng tâm hồn (Tv. 24) – Thiên Duyên.

Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa vọng. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)

ĐK. Con nâng tâm hồn lên tới Chúa, con nâng tâm hồn lên tới Ngài, lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài.

1. Bởi vì chúng con luôn trông cậy vào Chúa. Xin đừng để quân thù đắc chí nhạo đời con, vì ai trông cậy Người chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Tiếp tục đọc