Nhập Lễ 1 Thường Niên (Mt. 3) – Trần Minh.

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
1. Xưa nơi hang Belem Thiên Chúa cao sang khiêm cung đã xuống thế mặc phận người trần. Xưa nơi sông Giođan Chúa đã hạ mình, đứng cùng các tội nhân để gánh hết tội đời, để cứu chuộc muôn dân

ĐK: Các tầng trời cao đã huy hoàng mở ra khi phép rửa vừa hoàn tất trên Ngài. Chúa Thánh Thần với hình bồ câu ngự xuống trên Ngài, ngàn mây tỏa sáng. Chúa Cha uy linh từ trời cao đã phán: “Này Con Ta yêu, Con rất đẹp lòng Ta” Tiếp tục đọc

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Mt. 3) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Người từ nước bước lên. Tầng trời đã mở ra. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu. Từ trời vang vọng xuống, trầm hùng tiếng Chúa Cha. Đây là Con Ta rất yêu dấu, hãy nghe lời Người.

1. Lạy Chúa, Chúa đã vì yêu chúng con, mang thân xác người phàm, chịu phép rửa trong nước. Xin ban Thần khí Chúa cho chúng con, vâng Lời của Chúa Cha, nghe Lời của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Sau khi Chúa chịu phép rửa, các tầng trời liền mở ra. Thánh Thần ngự xuống trên Người, dưới hình chim bồ câu. Có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con chí ái của Ta. Đây là Con chí ái của Ta, Ta hài lòng về Người”.

1. Gio-an đã làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa, mang thân xác giống hệt chúng con, và chịu phép rửa trong nước. Chúa đã mặc khải Con Ngài, cho đoàn con được biết: Người chính là Con Một Thiên Chúa, Người là Đức Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Tung hô Chúa – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Trên Thiên cung, Thiên Chúa ngự toà cao cả. Muôn Thiên sứ ca ngợi tôn vinh kính thờ. Trời rền vang khúc tán dương, trời chuyển rung tiếng chúc vinh. Vương quyền Chúa muôn muôn đời kiên vững.

1. Chúc tụng Chúa nơi Thánh Điện vinh quang. Chúc tụng Thánh Danh vinh hiển muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời chốn cao xanh. Dâng lời ca tụng tôn vinh Chúa muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự tòa cao cả (Tv. 35) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn Thiên Sứ bái thờ. Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn Thiên Sứ bái thờ.

1. Chúa ngự tòa cao sang, ngàn muôn Thiên Sứ kính bái tôn thờ. Cất cao lời tung hô: Vương quyền Chúa ngàn năm vĩnh tồn.
Tiếp tục đọc

Các tầng trời (Mt. 3) *- Xuân Thảo.

Ca Nhập Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
*
Sau khi Chúa Giê-su đã chịu phép rửa, thì các tầng trời mở ra, và Đức Chúa Thánh Thần, lấy hình bồ câu mà đậu xuống trên Người.

Cùng lúc ấy, có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con Chí ái của Ta, làm vui thỏa lòng Ta”. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) *- Thy Anh.

ĐK. Lạy Chúa! Toàn thể địa cầu lạy thờ và ca khen Chúa. Lạy Đấng tối cao toàn thể đất nước ca khen Thánh Danh của Ngài.

PK. Lạy Chúa! Xin cho con yêu mến Chúa luôn, xin mở miệng con ra để cao rao Danh Thánh Chúa. Cúi xin thương ban cho muôn dân được no đầy ơn Thánh và ngày ngày luôn cất tiếng ngợi mừng. Tiếp tục đọc

Ca nhập lễ Chúa Nhật 1 Thường Niên (Mt. 3) – Thy Anh.

Các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự trên Người như chim bồ câu. Và có tiếng Chúa Cha tuyên phán: Đây là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đàng.

Lạy Chúa! Xin cho chúng (i i) con là nghĩa tử của Chúa đã được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần cũng được bền vững làm đẹp lòng Ngài luôn mãi (i i i) Tiếp tục đọc

Tầng trời mở ra *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1 Thường Niên – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh.
*
Tầng trời mở ra, tầng trời mở ra. Chim bồ câu bay đậu trên Người. Có tiếng Chúa phán ra từ trời: Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đàng.

1. Qua thánh tẩy Chúa ban cho ta, ta trở nên thành con cái Chúa. Biết sống yêu thương nên như tấm gương Chúa trong đời thường.
Tiếp tục đọc

Chúa Chịu Phép Rửa *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Ngày ấy Chúa chịu phép rửa tầng trời đã mở ra. Thánh Thần như chim bồ câu hiện đến. Và Chúa Cha tuyên phán: Này là Con Ta dấu yêu, hãy nghe lời Ngài.

1. Trên sông Gio-đan, Gio-an làm phép rửa. Nào người ơi khắc ghi Chúa rửa ta sạch tội lỗi.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3) *- Hải Triều.

ĐK. Vừa khi Chúa Giê-su chịu phép rửa xong. Các tầng trời mở ra. Thánh Thần ngự đến lấy hình bồ câu ngự xuống trên Người. Có tiếng Chúa Cha tuyên phán rằng: “Đây là Con Chí Ái, Con làm Ta thỏa lòng, rất thỏa lòng.

TK. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới. Đêm này kể lại với đêm kia. Tiếp tục đọc

Nhập lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Quốc Vinh.

Nhập Lễ
*
ĐK. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời mở ra và Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Và khi ấy có tiếng Chúa Cha từ trời tuyên phán: “Đây là Con chí ái của Ta, làm vui thỏa lòng Ta”.

1. Phần tôi, tôi thanh tẩy anh em bằng nước, nhưng Đấng đến sau tôi sẽ thanh tẩy anh em bằng Thánh Linh với lửa hồng. Tiếp tục đọc