Xin dủ lòng thương *- Duy Linh PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên.
*
ĐK. Cung điện huyền siêu Chúa chọn làm nơi Chúa ngự. Ngày đêm trông ngóng nhân trần mau đến viếng thăm. Thì này con đây với trọn cả tấm chân tình, đến dâng Ngài trọn xác hồn, kính dâng Ngài cuộc đời tương lai.

1. Chúa là Thiên Chúa Đấng cứu độ con. Xin dủ tình thương nhận con là con Chúa. Này con luôn tin luôn cậy trông Chúa. Con yên lòng chẳng còn lo thiếu thốn chi.
Tiếp tục đọc