Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 85) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Xin dủ lòng thương con lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. Xin dủ lòng thương con lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

TK. Lạy Chúa, xin làm cho con được thanh thỏa. Vì con nâng tâm hồn con lên cùng Chúa. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 22 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin thương xót con, vì suốt ngày con kêu cầu Chúa, Chúa nhân hậu khoan dung giầu lòng từ bi với những ai cầu khấn Ngài.

1. Xin thương nhận bao lời khấn xin vọng thấu tới ngai toà Chúa. Con trông cậy vào Chúa, nguyện đoái thương bảo toàn tính mạng tôi tớ này. Tiếp tục đọc

Xin Chúa xót thương (Tv. 83) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin dủ lòng xót thương con, ôi lạy Chúa, vì con tin tưởng nơi Ngài, con kêu xin Chúa suốt ngày, lạy Thiên Chúa của con. Chúa nhân hậu và rất khoan dung, giàu tình thương với kẻ kêu xin. Xin nghe lời con khẩn cầu, lạy Thiên Chúa từ bi.

1. Mọi điều tốt lành đều do bởi Chúa. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu. Xin thương ngày đẻm chăm sóc giữ gìn. Tâm hồn chúng con trong sáng đẹp tươi.
Tiếp tục đọc

Xin dủ lòng thương *- Duy Linh PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên.
*
ĐK. Cung điện huyền siêu Chúa chọn làm nơi Chúa ngự. Ngày đêm trông ngóng nhân trần mau đến viếng thăm. Thì này con đây với trọn cả tấm chân tình, đến dâng Ngài trọn xác hồn, kính dâng Ngài cuộc đời tương lai.

1. Chúa là Thiên Chúa Đấng cứu độ con. Xin dủ tình thương nhận con là con Chúa. Này con luôn tin luôn cậy trông Chúa. Con yên lòng chẳng còn lo thiếu thốn chi.
Tiếp tục đọc