Bình an của Chúa – Duy Tân.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 24 Thường Niên.
*
ĐK. Bình an của Chúa, bình an muôn thuở, xin Chúa ban bình an trên khắp nơi trần gian đến những người trọn một đời mến yêu cậy tin.
Bình an của Chúa, bình an muôn thuở, xin Chúa ban bình an dân Chúa luôn nài van để trọn đời hợp một lòng hát vang danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 118) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. Xin ban trung thực cho những ai truyền rao Lời Ngài.

1. Xin nghe tiếng van nài nơi toàn thể dân Chúa. Muôn dân trên địa cầu ca Danh Ngài muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 24 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông đợi Chúa. Nguyện các tiên tri của Chúa luôn trung thực. Xin nhậm lời khấn cầu của tôi tớ Chúa và của Is-ra-el dân Ngài.

1. Tôi vui mừng vì lời nhủ tôi rằng: Nào mau tiến lên trẩy hội cùng về nơi Nhà Chúa, Cửa Nhà Chúa này, dừng bước đi. Tiếp tục đọc

Xin Chúa chúc phúc (Hc. 36) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. Để Ngôn sứ Ngài được mọi người tin tưởng.

1. Lạy Chúa, Đấng sáng tạo muôn loài. Đoái thương nhìn đến đoàn chúng con. Cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa. Và nhận thấy tình Chúa yêu thương đoàn con.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 24 Thường Niên *- Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Hiệp lòng hòa ca đoàn con tiến vào nhà Chúa, xin Thiên Chúa từ nhân nghe lời đoàn con khấn nguyện.

1. Chúng con chung tiếng ca mừng ngợi khen, nguyện xin Thiên Chúa đỡ nâng, và ban ơn an khang, yên bình cho hết thảy con cái của Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin nghe tiếng nguyện cầu *- Duy Linh PHN.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên.
*
ĐK. Trong tiếng nhạc vui đoàn con hân hoan tiến vào. Đây Cung điện nhà Chúa tỏa lan muôn ánh hào quang. Xin nghe lời nguyện cầu của đoàn Dân Chúa đêm ngày. Cầu cho ai đợi trông Chúa, mãi kiên trì và luôn sống bình an.

1. Chúa là Đấng luôn yêu thương, đã cho bao vị Ngôn Sứ đến, báo trước cho hay Ý Người. Đây nhân trần còn lầm than. Thành tâm xin Ngài nghe thấu. Đổ xuống muôn ngàn Hồng ân.
Tiếp tục đọc