Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 106) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Chúa là Đấng Cứu Độ muôn dân. Khi gặp bước ngặt nghèo họ kêu khấn Chúa ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân.

1. Chúa đưa ra khỏi tối tăm mịt mùng. Chúa ra tay dập nát tan gông cùm.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ 25 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Chúa phán: Ta là phần rỗi của dân Ta. Trong mọi nỗi gian truân khi họ kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời.

1. Lời giáo huấn Ta này, từng lời nhắc nhớ răn dạy, mau hãy lắng tai nghe rõ, để nhắc bảo hậu thế tuân hành. Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng Cứu Độ *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi thử thách gian truân. Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi thử thách gian truân.

1. Khi con kêu cầu, xin Chúa thương nhậm lời, đến muôn muôn đời, Chúa là Chúa Trời của con.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 25 Thường Niên *- Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Muôn muôn đời Chúa là Chúa Trời của con, trong mọi gian nan con kêu cứu Chúa sẽ nhậm lời. Bởi vì Chúa là Đấng cứu độ trần gian.

1. Chúa dạy chúng con mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con luôn hằng vâng giữ, trong suốt đời này để đời sau được phúc trường sinh. Tiếp tục đọc