Ca Nhập Lễ 26 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Chúa đã đối xử công bình với chúng con, vì chúng con đắc tội với Chúa. Nhưng vì danh thánh hiển vinh Ngài, xin theo lượng từ bi hải hà mà đối xử với chúng con.

1. Phúc cho người bền tâm đi theo nẻo chính, luôn tuân giữ điều răn Chúa. Không chút ác tâm, nhưng luôn mê mải tìm kiếm Chúa. Nguyện ước con đừng trệch lối, sai đường. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ 26 Thường Niên (Dn. 3) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Bao ngày rong ruổi trên đường trần, hồn con nặng trĩu truân chuyên lỗi lầm. Giờ đây quỳ trước thánh nhan, tình thương, nguồn suối rửa hồn con trong.

1. Lạy Thiên Chúa, giới răn Ngài ban con lỗi phạm, xin Chúa thương xét xử công minh. Để danh Chúa muôn đời cả sáng, vì Chúa chính nguồn Chân Thiện Mỹ.
Tiếp tục đọc