Ca Nhập Lễ 2 Mùa Chay (Tv. 24) – Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu từ ngàn xưa Chúa đã từng biểu lộ đến muôn đời sau.

TK. Xin đừng để quân thù chế ngự chúng con, lạy Thiên Chúa It-ra-en . Xin giải cứu cho khỏi mọi nỗi ngặt nghèo truân chuyên. Tiếp tục đọc

Advertisement

Con Hằng Tâm Niệm – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
ĐK. Con hằng tâm niệm Lời Ngài nhắn nhủ con. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta

1. Lạy Chúa! Thánh Nhan Ngài con đang tìm kiếm. Xin Ngài đừng nỡ tâm, nỡ tâm giấu mặt ẩn mình.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài Nhớ Lại – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
Giờ đây, lạy Chúa! Xin Ngài hãy nhớ lại, xin Ngài hãy nhớ lại, tình sâu nghĩa nặng mà Ngài đã từng biểu lộ, biểu lộ từ ngàn xưa.

Xin đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con, xin giải cứu It-ra-en cho khỏi nỗi truân chuyên ngặt nghèo. Tiếp tục đọc

Từ trong đám mây *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.

ĐK. Lời Người là chân lý, là ánh sáng dẫn đưa con người. Cất bước theo Người, ta không lầm đường lạc lối. Lời Người là chân lý, là ánh sáng dẫn đưa con người. Cất bước theo Người ta đi về quê phúc vinh.
Tiếp tục đọc

Thời gian thuận tiện *- Bùi Ninh.

Ca Nhập Lễ Mùa Chay.
*
Thời gian thuận tiện đến rồi, canh tân sám hối ăn chay hãm mình.

1 Thời gian thuận tiện đến rồi, như ngày bừng sáng ơn trời đã ban. Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian, ấy là sám hối ăn năn hãm mình.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 26) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Khi nghĩ về Ngài lòng con luôn tự nhủ, hãy tìm kiếm Thánh Nhan nương tựa bóng Chúa thôi. Con kiếm tìm Ngài dù con đây tội lỗi, xin đừng ẩn mặt đi, xin Ngài cứu thoát con.

1. Xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, từ ngàn xưa Ngài từng biểu lộ. Xin đừng để quân thù hại con, xin đừng để con lìa xa Chúa.
Tiếp tục đọc