Trời cao hỡi – Thái Nguyên.

Ca Nhập Lễ Mùa Vọng.

Thể hiện: Khắc Dũng (Tải về)
*
ĐK.
Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi, mưa Người công chính. Đất mở rộng, xuất hiện Vị Cứu Tinh, mang cho đời sự sống rạng ngời.
.
Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa, Đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa sắp ngự đến – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng.
*
ĐK. Hỡi dân thành Xi-on! Này Chúa sắp ngự đến. Đến cứu độ muôn dân, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân.

PK. Người sẽ lên tiếng, lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ mừng vui. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Is. 30) *- Hải Triều.

ĐK. Dân Xi-on hỡi! Chúa sắp ngự đến cứu độ dân Người. Nào cùng mừng vui ngợi khen Chúa ngươi.

TK. Này dân Xi-on ơi nay thôi khóc lóc than thở. Chúa ngươi sẽ cất tiếng rất oai hùng và biểu dương Ơn Cứu Độ. Tiếp tục đọc

Chúa ngự đến (Is. 30) *- Trần Anh Linh.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 27.6.1997)
*
ĐK. Này hỡi dân Xi-on! Kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến, khiến lòng anh em hỷ hoan. Này hỡi dân Xi-on! Kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến khiến lòng anh em hỷ hoan.

1. Người vừa lên tiếng, tiếng Người oai nghiêm, kìa Đấng cứu tinh muôn đời, đang đến cứu độ dân Người, cho lòng anh em ngợp vui. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ (Mùa Vọng) *- Nguyễn Duy.

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 22.8.2007)
*
ĐK. Nay con bước vào mùa hồng ân cứu độ. Thỏa lòng khát khao như nai rừng bên suối. Nay con đón chờ Ngày Tình Yêu giáng thế, Chúa ơi xin giúp con giữ trọn niềm trông cậy.

(CN1MV) 1. Xin đừng để con xấu hổ vì con trông cậy Chúa, vì con vươn hồn lên tới Chúa. Chúa đừng để quân thù hoan hỉ về con, vì ai trông cậy Ngài sẽ chẳng hổ ngươi. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Is. 30) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Này dân Si-on hỡi Chúa đến cứu độ muôn dân. Ngài lên tiếng thật oai hùng khiến tâm hồn anh em hỉ hoan.

1. Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết thật vô tư kẻ nghèo Ngài luôn đỡ nâng.
Tiếp tục đọc

Chúa sắp ngự đến (Is. 30) – Thiên Duyên.

Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)

ĐK. Này dân Si-on, Chúa sắp ngự đến rồi. Này dân Si-on, Chúa đến cứu thoát dân Người. Này dân Si-on, Chúa chiếu vinh quang Lời Người, sáng soi trong tâm hồn người, vui mừng hân hoan.

1. Chúa vừa lên tiếng oai nghiêm. Hồn con mừng vui khôn xiết. Nay Đấng Cứu Tinh muôn đời, sắp đến rồi này trần gian ơi. Tiếp tục đọc