Nhập Lễ 2 Thường niên (Tv. 65) – Trần Minh.

(Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK: Hãy tấu lên cung đàn thánh thót, hãy hát lên mừng thánh danh Ngài. Hãy khiêm cung phục bái tôn thờ, vì chỉ Ngài là Chúa muôn loài.

1. Khấn xin Ngài mở trí lòng con để thánh lễ chúng con hiệp dâng thành nguồn ơn cứu độ Chúa ban đời đời. Tiếp tục đọc

Hãy đến thờ lạy (Tv. 65) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
Toàn trái đất hãy đến thờ lạy, và đàn ca mừng kính thánh danh. Toàn trái đất hãy đến thờ lạy, mừng thánh danh Ngài lạy Đấng Tối Cao.

1. Hãy cất lời ca ngợi uy danh Ngài, sự nghiệp của Ngài đáng kính sợ thay.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ. Đàn hát mừng kính Chúa, mừng kính Thánh Danh của Chúa.

1. Đến mà xem công trình của tay Chúa. Việc Người làm thật đáng kính sợ.
Tiếp tục đọc