Ca Nhập Lễ 30 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lòng kẻ tìm Chúa, hãy mừng vui, Hãy tìm Chúa để được mạnh sức, Hãy tìm Thánh Nhan Ngài liên.

1. Bao nhiêu kỳ công của Chúa ghi nhớ luôn cùng những thánh chỉ Ngài phán quyết, Đây Chúa uy linh ngự trị đất trời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ 30 Thường Niên (Tv. 104) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Từ biển đời trùng khơi xa sóng gió chập chùng, chúng con tìm về bến bình yên nơi nhà Chúa. Tựa nép vào Ngài chúng con dâng hồn xác, thỏa lòng mong ước kiếm tìm sớm hôm.

1. Hãy hoan hỉ mừng vui hỡi những ai khát khao, hãy hoan hỉ mừng vui hỡi những ai tìm thánh ân Ngài.
Tiếp tục đọc

Ai Tìm Kiếm Chúa (Tv. 104) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Tâm hồn những ai tìm Chúa, nào hoan hỉ, hãy tự hào vì Danh Thánh Ngài. Nào hãy tìm Nhan Thánh Chúa. Sức mạnh Ngài, chẳng ngưng đi tìm Thánh nhan.

1. Xin cho con yêu chuộng lề luật của Chúa. Xin cho con được thêm lòng mến cậy tin. Xin cho con suy gẫm mọi kỳ công Chúa. Luôn hướng lòng về quê phúc vinh muôn đời.
Tiếp tục đọc