Ý Định Của Chúa (Gr. 29) – Duy Linh. PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên.
*
ĐK. Từ khắp chốn lưu đày Chúa đưa ta trở về. Về miền đất phì nhiêu Thiên Chúa đã hứa xưa. Nay cũng từ muôn phương ta về, họp nhau trong Thánh điện để xướng lên muôn lời tạ ơn: Tri ân Ngài.

1. Ý định của Người là làm cho ta được bình an, không muốn ta phải lầm than. Và khi ta kêu cầu thì Chúa nghe và sẽ đáp lời. Giải thoát ta khỏi kiếp lưu đày.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 33 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Chúa phán: Ta nghĩ tới những ý định bình an chứ không là khổ cực. Các ngươi kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời và dẫn đưa các ngươi từ mọi chốn lưu đày trở về.

1. Con dân Chúa nay được tha muôn tội lỗi, được cứu thoát cảnh lầm than, đổi thay số phận lưu đày, Chúa ưu ái phần sản nghiệp Ngài đã chọn đây. Tiếp tục đọc

Ý định của Chúa *- Duy Linh PHN.

Ca Nhập Lễ 33 Thường Niên.
*
ĐK. Từ khắp chốn lưu đày Chúa đưa ta trở về. Về miền đất phì nhiêu Thiên Chúa đã hứa xưa. Nay cũng từ muôn phương ta về, họp nhau trong Thánh điện để xướng lên muôn lời tạ ơn: Tri ân Ngài.

1. Ý định của Người là làm cho ta được bình an, không muốn ta phải lầm than. Và khi ta kêu cầu thì Chúa nghe và sẽ đáp lời. Giải thoát ta khỏi kiếp lưu đày.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 33 Thường Niên (Jer. 29) *- Trần Minh.

(Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa giữa cuộc đời trăm vạn nỗi gian nguy, con ngụp lặn trong muôn vàn cám dỗ. Nay trở về nơi thánh điện uy nghi, mong tắm gội trong suối nguồn ân sủng.

1. Vì con biết xưa Ngài đã phán: “Ta không đến để gieo mầm đau khổ, mà đến để ban nguồn ân phúc cho nhân trần”.
Tiếp tục đọc