Chúa sẽ thanh tẩy – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 3 Mùa Chay. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Từ khắp muôn phương, Ta quy tụ các ngươi về, Ta sẽ rảy nước trong ngần trên các ngươi. Tẩy sạch vết nhơ, Ta ban một quả tim mới, đặt Thần khí mới vào lòng các ngươi.

1. Xin tẩy sạch tội con, Chúa ơi tha thứ lỗi lầm. Tặng quả tim của Chúa, để con sống biết yêu thương. Xin Chúa ban Thánh Thần, đường con đi vững bước. Cho chúng con theo về, nguồn vinh phúc trường sinh.
Tiếp tục đọc

Trái tim mới – Mi Trầm.

Nhập Lễ & Kết Lễ 3A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin ban cho con một trái tim mới để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thần trí mới để con thi hành Thánh ý Cha.

1. Xin rẩy nước trong ngần rửa con sạch mọi vết nhơ. Xin đổi thay trái tim bao năm cằn khô sỏi đá. Xin đặt thần trí Chúa vào lòng chúng con. Xin ban tặng chúng con trái tim thịt mềm.
Tiếp tục đọc

Lời cầu thiết tha – Vũ Đình Ân.

Nhập Lễ – Mùa Chay.
*
1. Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ ai. Chúa sinh nên muôn vật tạo dựng ra con người và Chúa nắm mắt làm ngơ tội lỗi chúng con, vì Chúa là Thiên Chúa từ nhân.

ĐK. Xin ban cho chúng con được muôn ơn thánh trong mùa chay này, để chúng con tâm thành biết sống yêu thương mọi người. Luôn can trường ngày đêm chiến thắng tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa hôm nay.
Tiếp tục đọc

Thời gian thuận tiện – Bùi Ninh.

Ca Nhập Lễ Mùa Chay.

*
Thời gian thuận tiện đến rồi, canh tân sám hối ăn chay hãm mình.

1 Thời gian thuận tiện đến rồi, như ngày bừng sáng ơn trời đã ban. Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian, ấy là sám hối ăn năn hãm mình.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 3 Mùa Chay (Tv. 24) – Hải Triều.

ĐK. Nhìn Chúa mắt tôi nhìn lên là nhìn lên Chúa. Vì Chúa sẽ gỡ chân tôi thoát khỏi dò lưới. Lạy Chúa! Đoái trông phận con dủ tình thương xót, vì con một kiếp bơ vơ đau khổ héo hon.

TK. Lạy Chúa này con nâng tâm hồn lên tới Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Con tin tưởng nơi Chúa xin chớ để con tủi nhục. Tiếp tục đọc

Mắt Tôi Nhìn Chúa – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay.
*
ĐK. Mắt tôi nhìn Chúa, nhìn Chúa không biết mỏi, nhìn Chúa không biết mỏi. Chỉ có Người, chỉ có Người mới gỡ chân tôi, gỡ chân tôi cho khỏi dò lưới địch thù.

1. Lạy Chúa! Xin đoái nhìn mà xót thương con, con đây thật cùng khổ, cùng khổ bơ vơ.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 24) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Mắt con nhìn Chúa không biết mỏi, chính Ngài gỡ chân con khỏi lưới. Đoái thương nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khốn cùng.

1. Lạy Chúa xin dạy cho con, xin chỉ bảo con đường về cõi sống. Nguyện xin cho con vững bước, chớ để gian tà chế ngự con.
Tiếp tục đọc