Hãy hát lên – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Hát lên một khúc tân ca, ca mừng Thiên Chúa. Hát lên toàn thể địa cầu, ca tụng Chúa chúng ta. Hãy đến trước tôn nhan, sấp mình kính thờ. Hãy vào trong Thánh Điện, hợp tiếng cảm tạ.

1. Xin hướng dẫn chúng con, hành động theo Thánh Ý Chúa. Nhờ vào Đức Ki-tô trổ sinh hoa trái dồi dào.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) *- Thy Anh.

ĐK. Toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa, ca mừng Chúa một bài ca mới, ca mừng Chúa một bài ca mới! Hãy ca khen Người, hãy ca khen Người nào hỡi muôn dân.

PK. Kìa xem sáng láng vào oai nghiêm tỏa trước tôn nhan Người. Kìa xem uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người. Tiếp tục đọc

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) *- Hải Triều.

ĐK. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa (hỡi) toàn thể địa cầu.

1. Hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa. Hãy thờ lạy Chúa, Đấng thánh thiện uy nghiêm.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 3 Thường niên (Tv. 95) *- Trần Minh.

ĐK: Hãy hát lên, hát lên một bài ca mới ngợi ca Thiên Chúa là Chúa muôn loài. Hãy hân hoan vào thánh điện Ngài, hiệp nhất muôn lòng thờ Chúa toàn năng.

1. Xin cho con được ơn kết hiệp cùng Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, để đời con như cây sinh quả ngọt làm việc lành phúc đức theo thánh ý Ngài. Tiếp tục đọc