Trời cao hỡi – Thái Nguyên.

Ca Nhập Lễ Mùa Vọng.

Thể hiện: Khắc Dũng (Tải về)
*
ĐK.
Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi, mưa Người công chính. Đất mở rộng, xuất hiện Vị Cứu Tinh, mang cho đời sự sống rạng ngời.
.
Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa, Đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân. Tiếp tục đọc

Trời cao hỡi – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng.
*
ĐK. Trời cao hỡi! Xin cho vị Công chính giáng trần, mau giáng trần tựa sương mát nhỏ sa. Từ ngàn mây. Xin Người ngự đến như mưa đổ, và đất hãy mở ra cho xuất hiện Đấng Cứu đời.

PK. Bao năm tháng, chúng con hằng ngóng đợi. Như nai khát mong nguồn suối trong, như đất khô mong trời mưa xuống, như quân canh ngóng trời hừng đông. Chúa ơi! Xin Người ngự đến. Chúa ơi! Xin Người ngự đến. Tiếp tục đọc

Xin hãy gieo sương (Is. 45) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Trời cao hỡi nào hãy gieo sương. Mây hãy mưa, mưa Đấng Công bình. Đất mở ra, cho xuất hiện Vị Cứu tinh. Đây nhân loại khao khát chờ mong.

1. Từ ngàn năm xưa, lưu truyền ách khổ đau. Trần gian trông mong ngóng đợi ơn cứu thoát. Xin mau đến Ngài ơi, xin Ngài. Mau cứu thoát đoàn con hỡi Ngài.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Is. 45) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Trời cao hỡi nào hãy gieo sương mai, mây đổ mưa xuất hiện Đấng Cứu Tinh. Này đất hỡi ban vị Vua Công Chính, cho khắp gian trần hưởng phúc trường sinh.

1. Này Đấng muôn dân đợi trông đến thăm dân Ngài, mau ra chào đón. Nhà Chúa tràn ngập vinh quang, ai đi theo Ngài sẽ được bình an.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 18) *- Hải Triều.

ĐK. Trời cao hỡi hãy gieo sương gội đồng khô. Ngàn mây ơi xin đổ mưa Đức Công Chính. Đất hãy mở ra cho nẩy mầm ơn cứu độ. Đất rộng mở chính trực vươn lên.

TK. Tầng cao thẳm tường thuật vinh quang Chúa (ơ). Vòm không trung rao truyền việc tay Người. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ (Mùa Vọng) *- Nguyễn Duy.

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 22.8.2007)
*
ĐK. Nay con bước vào mùa hồng ân cứu độ. Thỏa lòng khát khao như nai rừng bên suối. Nay con đón chờ Ngày Tình Yêu giáng thế, Chúa ơi xin giúp con giữ trọn niềm trông cậy.

(CN1MV) 1. Xin đừng để con xấu hổ vì con trông cậy Chúa, vì con vươn hồn lên tới Chúa. Chúa đừng để quân thù hoan hỉ về con, vì ai trông cậy Ngài sẽ chẳng hổ ngươi. Tiếp tục đọc

Xin mưa Vị Cứu Tinh (Is. 45) – Thiên Duyên.

Nhập lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)

ĐK. Trời cao ơi! (Hỡi tầng trời cao) Đổ xuống sương mai. (Hãy đổ sương mai) Ngàn mây ơi! (Hỡi ngàn mây ơi) Mau mưa Vị Công Chính (Mưa Đấng Công Bình) Trời cao ơi! (Hỡi tầng trời cao) Đổ xuống sương mai (Hãy đổ sương mai) Đất mở ra xuất hiện Vị Cứu Tinh (Đất hãy trổ sinh Đấng Cứu Tinh)

1. Mây ơi, xin mưa Vị Thiên Sai cứu đời, đem bình an đến khắp muôn nơi, đem tình yêu chan hòa thế giới. Chờ đón ngày Chúa đến cứu muôn dân, xua bóng tối tử thần, cho nhân loại hưởng muôn thánh ân. Tiếp tục đọc