Vững Niềm Cậy Tin (Tv. 12) – Duy Linh. PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên.
*
1. Luôn vững niềm cậy tin nơi tình thương Chúa, thì lòng con sẽ vui mừng hân hoan suốt đời. Được Chúa thương cứu độ xin hát dâng Ngài bài ca, vạn bài ca cảm tạ tình Chúa thương con bao la.

ĐK. Bài tân ca con hát dâng lên Ngài khi mặt trời le lói phía trời đông. Bài hoan ca con hát dâng lên Ngài khi hoàng hôn phủ kín trời tây. Bài tâm ca con hát để ngợi khen Chúa muôn đời là Chúa khắp mọi nơi. Bài tri ân muôn ơn phúc Ngài ban từng giây phút chẩng hề ngơi.
Tiếp tục đọc

Dâng Chúa bài ca (Tv. 12) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Con hát bài ca, bà ca dâng lên Thiên Chúa. Vì phúc ân chan hoà Ngài ban chứa chan trong đời. Lòng mừng vui hân hoan, tin cậy vào tình thương Chúa. Ôi lạy Đấng Cứu độ, lạy Thiên Chúa của con.

1. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng, hằng luôn soi sáng chúng con, để tâm những điều thiêng liêng cao thượng. Biết dùng lời nói việc làm, thực thi theo Thánh Ý Chúa, những điều đẹp lòng Thiên Chúa từ nhân.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 7 Thường Niên (Tv. 12) *- Hải Triều.

ĐK. Con tin cậy vào tình thương Chúa, ôi lạy Chúa (Lạy Chúa) được Chúa cứu độ lòng con sẽ vui mừng. Xin dâng Ngài một bài ca mới, chúc tụng Chúa (Lạy Chúa) vì muôn phúc lộc Ngài ban xuống chan hòa.
Tiếp tục đọc

Con tin cậy (Tv. 12) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. Lòng con luôn vui mừng được Ngài thương cứu độ.

1. Con hát ngàn bài ca dâng tiến Ngài, lạy Chúa, vì muôn phúc lộc Ngài ban.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 7 Thường Niên (Tv. 12) *– Trần Minh.

ĐK: Lòng con hân hoan khi con tin tưởng rằng: Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ con. Miệng con ca vang khi con nhận biết, Ngài sẽ ban đầy tràn phúc lộc cho con

1. Xin giúp con hằng để tâm suy nghĩ nhận biết điều cao thượng thiêng liêng để nói và làm những điều đẹp ý Chúa Tiếp tục đọc