Xin đoái nhìn và xót thương (Tv. 24) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 9 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Con hân hoan tiến vào, tiến vào nơi thánh cung. Xin dâng câu chúc tụng, ca ngợi lòng Chúa bao dung.

1. Lạy Chúa! Xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân con cô đơn nghèo khổ. Chúa ơi! Xin nhìn thấu cảnh lầm than khốn cùng, và thứ tha mọi tội lỗi cho con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin đoái nhìn *- Duy Linh PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 9 Thường Niên.
*
1. Xin Chúa đoái nhìn và xót thương con. Vì thân con này cô đơn khổ nghèo. Xin thấy cho cảnh hồn con lầm than cùng khốn. Mà dủ tình thương tha thứ hết mọi tội con.

ĐK. Suối nguồn mang bao mến thương, lòng Chúa nên nơi náu nương, khổ đau coi thường. Dù cho con bao lỗi lầm. Về đây con xin thống hối, Chúa sẽ cứu thôi.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 9 Thường Niên (Tv. 24) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa ôi, Chúa ôi, Chúa hỡi đoái nhìn và xót thương. Thân này bơ vơ khốn khổ xin thứ tha tội vương.

1. Lòng đau như thắt xin làm cho thanh thỏa. Xin Chúa giải thoát con cho khỏi bước ngặt nghèo.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 9 Thường Niên (Tv. 24) *- Trần Minh.

(Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Hồn con lâng lâng theo hương trầm thơm ngát bay cao, hòa với cung đàn con dâng lên câu hát. Vinh tụng thánh danh Ngài, chân thành khấn xin Ngài, tha thứ tội khiên và thánh hóa chúng con.

1. Chúa ơi, thân con cô đơn khó nghèo, xin Ngài mở lượng từ bi mà xót thương chúng con.
Tiếp tục đọc