Là đây của lễ – Ngọc Linh.

1.
Với những lao nhọc mồ hôi nước mắt. Với những ưu phiền và những xót xa. Là đây của lễ tiến dâng về Cha. Là đây của lễ, lễ dâng mọn hèn.
ĐK.
Xin cho cuộc đời con như bánh rượu lừng hương. Xin cho cuộc đời con luôn sáng ngời yêu thương. Tiếp tục đọc

Lòng thương xót Chúa – Ngọc Linh.

ĐK.
Lòng thương xót Chúa hơn đại dương bao la, đời con tín thác trong bàn tay Cha. Lòng thương xót Chúa hơn đại dương bao la
1.
Xin thanh tẩy con nên trinh trong như dòng suối tinh tuyền để con được sống trong ơn thánh Tiếp tục đọc