* Dâng – Anh Tuấn.

Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 15.12.2015
Dâng Lễ
*
1. Này đây bông lúa mới, với đây chùm nho tươi. Hoa màu ruộng đồng còn đang ngát hương thơm nồng. Cùng lao công sớm tối, tháng năm đầy lo toan. Xin kính dâng Ngài hoa trái thơm lành Ngài đã thuơng ban.

ĐK. Xin dâng, xin dâng lên Chúa bánh rượu ngon xin Ngài đoái trông. Xin dâng, xin dâng lên Chúa xác hồn con, xin Ngài đỡ nâng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Dâng lời ngợi ca – Anh Tuấn.

ĐK. Muôn đời xin dâng lời ngợi ca, ngợi ca Thiên Chúa (Chúa tác sinh muôn loài) Đấng tác thành nên tôi. (Dù tôi đây đâu có là chi) Dù tôi đây đâu đáng là gì, mà người trìu mến chở che luôn, như mẹ hiền ủ ấp con thơ

1. Này Người đã chọn tôi từ trong lòng thân mẫu. Người nhớ đến tôi khi chưa mở mắt chào đời, và từng bước tôi đi trong đời tay Người đưa lối. Ôi Thiên Chúa của tôi xin ca ngợi Chúa muôn đời  Tiếp tục đọc