Lời tạ ơn – Anh Tuấn.

1.
Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên. Khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con tháng năm hoài vẫn miên man.
ĐK:
Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca. Xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ dâng hiệp nhất – Anh Tuấn.

1. Lạy Chúa nhân từ. Này con xin dâng lên Chúa lễ con dâng lên không là hy lễ riêng mình, nhưng là hy lễ muôn người cùng chung trong một niềm tin, thuỷ chung trong một Đức Mến thành tâm xin tiến dâng lên.

ĐK. Xin dâng lên rượu bánh này của lễ muôn người hiệp dâng lên. Nguyện xin Chúa thương ban ơn hiệp nhất muôn lòng. Tiếp tục đọc

Lễ dâng trông cậy – Anh Tuấn.

Thể hiện: Nguyễn Sang (Tải về)

1. Nguyện xin Chúa thương vui nhận của lễ con dâng.
Dù lễ dâng lên chẳng là chi, chẳng đáng gì.
Nhưng với lòng cậy trông vào tình thương Chúa.
Trái tim Chúa luôn mở rộng thương con người nhỏ nhoi thân phận nổi trôi.
Tiếp tục đọc