Tình hiệp nhất – Hải Ánh.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
1. Cùng chung chia một tấm bánh trao nhau, chia cho nhau từng chút rượu ban đầu, ngày hôm nay và luôn mãi mai sau. Cho yêu thương nợ ân tình thẳm sâu! Xin Chúa thương nối giây tình hiệp nhất. Hiệp nhất trong nghĩa ân tình Thiên Chúa. Thật lòng yêu. Yêu Chúa yêu người. Một tình yêu: Yêu Chúa, yêu đời. Tiếp tục đọc