Hạnh phúc đời con * – Hương Đan.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ (Imprimatur – Gp. Sài Gòn: 24.011.2012)
*
1. Hạnh phúc đời con là chính Chúa nguồn tình yêu. Bao tháng năm dài ước mơ tìm Ngài không ngơi. Hạnh phúc đời con đi gieo Tin Mừng muôn lối. Xin cho mỗi ngày Lời Ngài thắp sáng nơi nơi.

ĐK. Con đi theo Ngài dù đời trăm nẻo mù khơi. Con đi theo Ngài dù đời gai chông giăng lối. Vững bước theo Ngài vì Ngài là tình yêu tuyệt đối. Vững bước theo Ngài vì Ngài là hạnh phúc đời con. Tiếp tục đọc

Hát chúc khen Mẹ – Hương Đan.

1. Mẹ Khiết Tâm con hát ngàn lời ca. Chúc khen tình Mẹ luôn từ ái hải hà. Mẹ yêu con thương con mối tình bao la. Dẫn con về khi đời lạc xa tình Cha

Đk. Hãy hát hát chúc khen Mẹ hãy hát hát chúc khen Mẹ Mẹ Khiết Tâm. Hãy hát hát chúc khen Mẹ hãy hát hát chúc khen Mẹ Mẹ Khiết Tâm Tiếp tục đọc

Hân hoan mừng sinh nhật Mẹ – Hương Đan (Sr).

ĐK.
Hân hoan mừng sinh nhật Mẹ, hân hoan mừng sinh nhật Mẹ Đấng xuất thân từ dòng tộc Giết-sê Đấng khiêm cung được Chúa đoái thương Sứ Thần loan Tin Vui Người sẽ cưu mang Đấng cứu độ trần gian.
1.
Ngày Mẹ sinh ra toàn thế giới vui mừng. Vì nhờ Mẹ đã sinh ra Mặt Trời Công Chính là Đức Ki Tô Đấng cứu độ trần gian Là Đức Ki Tô Đấng ban phúc bình an. Tiếp tục đọc

Hãy tung hô Chúa – Hương Đan.

Đk.
Toàn thể trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, hát lên mừng Ngài chúc khen danh thánh rạng ngời. Toàn thể trái đất hãy ngợi khen danh Chúa nào cùng đàn ca mừng khen danh thánh Chúa trời.
Tiếp tục đọc